Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

Zápis z 4. zasedání pracovní skupiny k otázce terénní sociální práceDatum: 28. dubna 2004


Přítomni: Bc. Lýdia Poláčková – předsedkyně (členka Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity), Mgr. Ivana Nesétová – členka (Magistrát města Ostrava), Mgr. Karla Veselá – členka (zástupkyně ředitelky Vyšší odborné školy, střední pedagogické školy a obchodní akademie v Mostě), Mgr. Klára Tomková (Ministerstvo práce a sociálních věcí), David Beňák, DiS. – tajemník (pracovník Kanceláře Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity), Mgr. Lubomír Pelech – člen (Magistrát města Brna).


Hosté: Janišová Ivana (MPSV)


Omluveni: Martin Giňa – člen (IQ Roma servis Brno), Miroslav Luczka (MCSSP Praha).Program jednání:


  1. Vypořádání připomínek Metodiky vedení a koordinace terénních sociálních pracovníků pracujících primárně v romských sociálně vyloučených komunitách (dále jen „metodika“).

Pracovní skupiny vypořádala zaslané připomínky. Finalizovaný materiál bude zaslán k  připomínkám na Ministerstvo práce a sociálních věcí. Poté bude metodika vyvěšena na internetových stránkách Úřadu vlády.

  1. Celoživotního vzdělávání terénních sociální pracovníků. Mgr. Karla Veselá představila návrh základní struktury CŽV terénních sociálních pracovníků s ohledem na praktické kompetence (rozvíjení účinné komunikace, orientace a plánování, podporovat a pomáhat k soběstačnosti, zasahovat a poskytovat služby, odborně růst).

  2. Institucionalizace programu terénní sociální práce. Z diskuse vyplynulo doporučení předložit vládě variantní řešení. Na prvním místě by mělo být zařazení programu do předmětu činnosti nově vzniklé agentury. Na druhém místě je zachování programu na Úřadu vlády ČR.Návrh programu za další zasedání (předběžně je datum stanoveno na 18. května 2004):


  1. Diskuse k problematice celoživotního vzdělávání terénních sociálních pracovníků. Zástupci MPSV budou prezentovat priority (záměry) komunitárních programů a filozofii vzdělávání v oblasti sociálních služeb.

Na jednání bude pozván zástupce SPI, DROM, Partners Czech a Vzdělávací centrum pro veřejnou správu.Sepsal: David Beňák, tajemník


Schválila: Bc. Lýdia Poláčková, předsedkyně