Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

Členové „Pracovní skupiny Rady vlády pro záležitosti romské komunity pro oblast vnitra a Policie ČR“

 

Kraj

Jméno

Adresa

Tel./Fax.

e-mail

Jihočeský

Roman Slivka

U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice

Tel. 386 720 170

Fax. 386 359 007

slivka@kraj-jihocesky.cz

Hlavní město Praha

Božena Fílová

Mariánské nám. 2

110 00 Praha 1

Tel. 236 002 093, 737213102

bozena.filova@cityofprague.cz

Liberecký

Ing. Jozef Holek

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec 1

Tel. 48 5226558

jozef.holek@kraj-lbc.cz

Královehradecký

Bc. František Kotlár

Wonkova 1142

500 02 Hradec Králové

Tel. 495 052 225

fkotlar@kr-kralovehradecky.cz

Královehradecký

Bc. Jaroslav Šmíd

Wonkova 1142

500 02 Hradec Králové

Tel. 495 817 584

jsmid@kr-kralovehradecky.cz

Moravskoslezský

Mgr. Helena Balabánová

28. října 117

702 78 Ostrava

Tel. 595 622 349

Fax. 595 622 427

helena.balabanova@kr-moravskoslezsky.cz

Středočeský

Cyril Koky

Zborovská 11

150 21 Praha 5

Tel. 257 280 640

Fax. 257 280 370

koky@kr-s.cz

Ústecký

Eva Bajgerová

Velká Hradební 48

400 01 Ústí nad Labem

Tel. 475 657 479

bajgerova.e@kr-ustecky.cz

Plzeňský

Alena Lusová

Škroupova 18

306 13 Plzeň

Tel. 377 195 163

Fax. 377 195 078

alena.lusova@kr-plzensky.cz

Pardubický

Marta Válková

Komenského nám. 125

532 11 Pardubice

Tel. 466 026 440

marta.valkova@padubickykraj.cz

Jihomoravský

Jiří Daniel

Žerotínovo nám. 3/5

601 89 Brno

Tel. 541 658 312

daniel.jiri@kr-jihomoravsky.cz

Karlovarský

Mgr. Pavel Vaculík

Závodní 353/88

360 01 Karlovy Vary

Tel. 353 502 522

Fax. 353 502 329

pavel.vaculik@kr-karlovarsky.cz

Olomoucký

PhDr. Renáta Kottnerová

Jeremenkova 40a

772 00 Olomouc

Tel. 585 508 218

r.kottnerova@kr-olomoucky.cz

Vysočina

Mgr. Alena Beranová

Žizkova 57

587 33 Jihlava

Tel. 564 602 164

Fax. 56 46 02 421

beranova.a@kr-vysocina.cz

Zlínský

Jiřina Bradová

tř. Tomáše Bati 3792

761 90 Zlín

Tel. 577 043 215

Fax 577 043 152

jirina.bradova@kr-zlinsky.cz

 

stav k 6. 2. 2004