Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

POZVÁNKA
Drom, romské středisko spolu s Radou vlády ČR pro záležitosti romské komunity Vás zve na seminář k mezinárodnímu projektu SASTIPEN – SNIŽOVÁNÍ NEDOSTATKŮ VE ZDRAVÍ A ZDRAVOTNÍ PÉČI U ROMSKÉ KOMUNITY (Reduction of Health Inequalities in the Roma Community ).

Seminář se uskuteční: 5. 9. 2006 od 10:00
Místo konání: Tiskový sál Lichtenštejnského paláce v Praze. Velmi se těšíme na vaši účast, kterou prosím potvrďte do 31.8. 2006 na emailovou adresu nebestan@centrum.cz, nebo telefonicky na číslo 604538716

PROGRAM:
10:00 – 10:05 – zahájení semináře
10:05 – 10:15 – MUDr. Vlasta Vrchotová: „Představení problematiky zdravotně sociálních pomocníků“
10:15 – 10:30 – Mgr. Ivana Šimíková: „Implementace projektu: cíle, aktivity a etapy“
10:30 – 10: 45 – Mgr. Kateřina Klíčová: „Pilotní studie v lokalitách: typologie problémů“
10:45 – 11:00 – přestávka na kávu
11:00 – 11:30 – o. s. Horizonty: „Dílčí zjištění z průběžné evaluace projektu“
11:30 – 12:00 – diskuze
12:00 – 13:00 – přestávka na občerstvení
13:00 – 13:20 – Mgr. Czeslaw Walek: “Snižování nedostatků ve zdraví a zdravotní péči u romské komunity v kontextu Koncepce romské integrace”
13:20 – 13:35 – Mgr. Ivana Nesétová: “Ukotvení a realizace projektu na lokální úrovni“
13:35 – 13:50 – Bc. Lýdia Poláčková: „Koncepce a obsah vzdělávacího programu zdravotně sociálních pomocníků“
13:50 – 14:50 – praxe zdravotně sociálních pomocníků
14:50 – 15:10 – přestávka na kávu
15:10 – 15:35 – zkušenosti lékařů s funkcí ZSP
15:35 – 16:00 – zkušenosti kontaktních osob s funkcí ZSP
16:00 – 16:25 – diskuze
16:25 – 16:30 – závěrečné slovo