Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

 Podpora sociální inkluze příslušníků romských komunit

  Vyhlášení programu podpora sociální inkluze příslušníků romských komunit (25. 9. 2003)

  Metodický pokyn pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na program Podpora sociální inkluze příslušníků romských komunit  (dokument ke stažení ve formátu Acrobat PDF)

  Přílohy k metodickému pokynu  (dokument ke stažení ve formátu Acrobat PDF)

  Metodika MPSV pro rok 2004   (dokument ke stažení ve formátu Acrobat PDF)


  Žádost o dotaci sub-program Podpora terénní sociální práce 2004
        (dokument ke stažení ve formátu Acrobat PDF, k dispozici také ve formátu DOC

  Žádost o dotaci sub-program Předcházení sociální vyloučení v romských komunitách a odstraňování jejich důsledků  
        (dokument ke stažení ve formátu Acrobat PDF, k dispozici také ve formátu DOC)
  Specifická část žádosti nestátního neziskového organizace 
        (dokument ke stažení ve formátu Acrobat PDF, k dispozici také ve formátu DOC)

  Využití dotace ze sub-programu Podpora terénní sociální práce za rok 2004 
        (dokument ke stažení ve formátu Acrobat PDF, k dispozici také ve formátu DOC


  Pravidla pro hodnocení žádostí sub-programu Předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků 2004   (dokument ke stažení ve formátu Acrobat PDF)

  Statut výběrové komise sub-programu Předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jejich důsledků 

  Vzor obálky