Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

Ve složce "Koncepční materiály" naleznete materiály, které se vztahují k zásadnímu dokumentu vlády ČR v oblasti integrace příslušníků romských komunit "Koncepci romské integrace". Tyto koncepční materiály mohou přímo souviset se zmiňovanou koncepcí, či ji rozšiřovat v některých jejích dílčích částech. Pro výzkumníky zkoumající vývoj řešení integrace romských komunit v rámci České republiky, může být zajímavé sledovat vývoj politiky integrace právě díky těmto textům.