Jednání Rady

1. 10. 2020 11:42

Zasedání Rady vlády pro záležitosti romské menšiny dne 4. září 2020

Program jednání: 

1. Kontrola úkolů uložených Radou vlády pro záležitosti romské menšiny na jednání dne 3. února 2020

2. Prezentace Romů v učebnicích pro žáky základních škol a studenty středních škol

3. Informace o projektu „Efektivní podpora zdraví osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením“

4. Monitorovací zpráva občanské společnosti o implementaci národní romské integrační strategie v České republice

5. Informace o činnosti pracovních skupin a výborů v roce 2019

6. Různé

· Informace o postupu v návrhu zákona o odškodnění protiprávně sterilizovaných žen

· Informace a o nominaci nových občanských členů do Rady vlády pro záležitosti romské menšiny

Více informací o zasedání naleznete v zápise.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X