Jednání Rady

25. 11. 2019 10:41

Zasedání Rady vlády pro záležitosti romské menšiny dne 21. října 2019

Program jednání: 

1. Kontrola úkolů uložených Radou vlády pro záležitosti romské menšiny na I. Zasedání Rady v roce 2019

2. Informace z pracovní skupiny k 15 bodům boje s chudobou

3. Informace o naplňování Strategie romské integrace za rok 2017 a 2018 

4. Stanovení priorit Rady vlády pro záležitosti romské menšiny

5. Analýza majetkových poměrů českých Romů a Sintů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku v období let 1938 – 1945

6. Různé

a) Budoucnost Monitorovacího výboru pro činnost Agentury pro sociální začleňování;

b) Spolupráce Agentury pro sociální začleňování se Statutárním městem Most;

c) Informace o schválení novely Statutu Rady vlády pro záležitosti romské menšiny.

Více informací o zasedání naleznete v zápise.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X