Jednání Rady

2. 2. 2023 14:04

Jednání Rady vlády pro záležitosti romské menšiny dne 1. prosince 2022

Dne 1. prosince 2022 se uskutečnilo jednání Rady vlády pro záležitosti romské menšiny.

Na programu byly následující body:

  1. Úvod a přivítání
  2. Aktuální situace ohledně zřízení zmocněnce vlády pro záležitosti romské menšiny
  3. Aktuální vývoj odškodňování za protiprávní sterilizace 
  4. Situace Romů v EU - Výsledky výzkumu situace Romů v členských zemích EU realizovaného Agenturou EU pro základní práva
  5. Představení výzev z OPZ k podpoře romské integrace a sociální integrace obecně 
  6. Představení Národního plánu obnovy a koordinované podpory škol v sociálně vyloučených lokalitách 
  7. Aktivity UNICEF v ČR a Ukrajině vůči zvlášť zranitelným skupinám obyvatel 
  8. Duševní zdraví příslušníků romské menšiny v sociálně vyloučených lokalitách 
  9. Informace o průběžných výstupech z proběhlých jednání vládních výborů a pracovních skupin za květen až říjen
  10. Různé

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X