Jednání Rady

2. 3. 2020 13:08

Hlasování per rollam Rady vlády pro záležitosti romské menšiny ze dne 11. února 2020

Hlasování formou per rollam bylo vyhlášeno místopředsedkyní Rady prof. JUDr. Helenou Válkovou, CSc., dne 11. února 2020. Návrhy usnesení, o kterých bylo hlasováno se týkaly bodů:

1. Monitorovací zprávy občanské společnosti o implementaci národní strategie romské integrace v České republice 

2. Informace o činnosti pracovních skupin a výborů Rady vlády pro záležitosti romské menšiny v roce 2019 

Více viz protokol o hlasování per rollam.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X