Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce

31. 5. 2023 11:28

Výsledky dotačního řízení pro rok 2023 programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce

Úřad vlády ČR zveřejňuje dne 31. května 2023 výsledky dotačního řízení v programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce pro rok 2023.

Pro rok 2023 bylo podáno celkem 19 žádostí o poskytnutí dotace, přičemž 11 žadatelům o dotaci byla dotace poskytnuta.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X