Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce

1. 6. 2022 9:17

Výsledky dotačního řízení pro rok 2022 programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce

Úřad vlády ČR zveřejňuje dne 1. června 2022 výsledky dotačního řízení v programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce pro rok 2022.


Pro rok 2022 bylo podáno celkem 36 žádostí o poskytnutí dotace, přičemž 18 žadatelům o dotaci byla dotace poskytnuta.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X