Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce

11. 5. 2021 8:38

Výsledky dotačního řízení pro rok 2021 programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce

Úřad vlády ČR zveřejňuje dne 10. května 2021 výsledky dotačního řízení v programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce pro rok 2021.

Pro rok 2021 bylo podáno celkem 36 žádostí o poskytnutí dotace, přičemž 22 žadatelům o dotaci byla dotace poskytnuta a 12 žádostí o dotaci bylo zamítnuto. V příloze naleznete tabulku se seznamem žadatelů o dotaci včetně názvu jejich projektu, výši poskytnuté dotace, výši požadované dotace a průměrný počet bodů, který obdrželi jednotliví žadatelé o dotaci při hodnocení jejich žádostí.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X