Podpora terénní práce

28. 5. 2020 15:58

Výsledky dotačního řízení pro rok 2020 programu Podpora terénní práce

Úřad vlády ČR zveřejňuje dne 22. května 2020 výsledky dotačního řízení v programu Podpora terénní práce pro rok 2020.

Pro rok 2020 bylo podáno celkem 39 žádostí o poskytnutí dotace, přičemž 35 žadatelům o dotaci byla dotace poskytnuta a 4 žádosti o dotaci byly zamítnuty. V příloze naleznete tabulku se seznamem příjemců dotace, výší poskytnuté dotace, výší požadované dotace a průměrným počtem bodů, který obdrželi jednotliví příjemci dotace při hodnocení jejich žádostí. 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X