Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Podpora koordinátorů pro romské záležitosti

23. 6. 2022 14:20

Výsledky dotačního řízení pro rok 2022 v programu Podpora koordinátorů pro romské záležitosti

Úřad vlády ČR zveřejňuje dne 23. června 2022 výsledky dotačního řízení v programu Podpora koordinátorů pro romské záležitosti pro rok 2022.

Pro rok 2022 bylo podáno celkem 13 žádostí o poskytnutí dotace, přičemž všem žadatelům o dotaci byla dotace poskytnuta.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X