Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Podpora koordinátorů pro romské záležitosti

17. 5. 2021 7:59

Výsledky dotačního řízení pro rok 2021 v programu Podpora koordinátorů pro romské záležitosti

Úřad vlády ČR zveřejňuje dne 12. května 2021 výsledky dotačního řízení v programu Podpora koordinátorů pro romské záležitosti pro rok 2021.

Pro rok 2021 bylo podáno celkem 13 žádostí o poskytnutí dotace, přičemž všem 13 žadatelům o dotaci byla dotace poskytnuta. V příloze naleznete tabulku se seznamem žadatelů o dotaci, včetně výše poskytnuté dotace, výše požadované dotace a průměrného počet bodů, který obdrželi jednotliví žadatelé o dotaci při hodnocení jejich žádostí.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X