Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Podpora koordinátorů pro romské záležitosti

17. 7. 2020 8:21

Pozvánka na seminář pro žadatele v dotačních programech Odboru lidských práv a ochrany menšin pro rok 2021

Seminář se uskuteční ve dnech 26. až 27. srpna 2020 od 9.30 h. do 14.30 h. v Lichtenštejnském paláci Úřadu vlády ČR, U Sovových mlýnů 506/4, Praha 1.

Program semináře tvoří přílohu č. 1.

Seminář je určen pro žadatele v následujících dotačních programech ÚV ČR:

  • Podpora terénní práce: 26. srpna 2020 (Zlatý sál; kontaktní osoba: Tadeáš Mertlík, Master, e-mail: merlik.tadeas@vlada.cz);
  • Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků: 26. srpna 2020 (Hnědý sál; kontaktní osoba: Ing. Kateřina Hlavová, e-mail: hlavova.katerina@vlada.cz);
  • Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce: 27. srpna 2020 (Zlatý sál; kontaktní osoba: Ing. Kateřina Hlavová, e-mail: hlavova.katerina@vlada.cz);
  • Podpora koordinátorů pro romské záležitosti: 27. srpna 2020 (Masarykův sál: Tadeáš Mertlík, Master, e-mail: merlik.tadeas@vlada.cz).

Registraci na seminář zašlete emailem dané kontaktní osobě za dotační program, v němž chcete žádost o poskytnutí dotace podávat, a to nejpozději do 17.08.2020 (včetně). 

V předmětu e-mailu, prosím, uveďte: "Seminář pro žadatele - [název dotačního programu]". V těle e-mailu k registraci na seminář uveďte Vaše jméno, příjmení, e-mail a název organizace/instituce.

Vaše účast bude potvrzena dle pořadí přihlášení, jelikož je k dispozici pouze omezený počet míst, a to v souvislosti s nutností dodržení hygienických opatření ÚV ČR v rámci prevence před nákazou COVID-19.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X