Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv dotací

13. 3. 2006 11:03

Dotace_novy_web


Dotační program terénní sociální práce

Návrh metodického pokynu TSP

Žádost o dotaci 2006

Metodika vedení terénnich pracovníků

Vzor obálky 2006


Dotační program Předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků

slouží k zabezpečení jednotného postupu při poskytování dotací ze státního rozpočtu v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na nařízení vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity, a v návaznosti na usnesení vlády ČR č. 114 ze dne 7. února 2001 ve znění usnesení vlády ČR č. 745 ze dne15. června 2005

Metodický pokyn 2006

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X