Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

Ve složce "Zprávy" naleznete materiály, které referují o tématech, která jsou spojená s naplňováním Koncepce romské integrace, chodem kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské komunity, nebo obecně informují o problematice romských komunit v České republice.