Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

Deklarace Dekády romské inkluze 2005-2015
Vycházejíce z podnětu daného konferencí Romové v rozšířené Evropě: výzvy pro budoucnost (2003) se zavazujeme, že naše vlády budou činit vše pro odstranění diskriminace a zmenšování nepřijatelných rozdílů mezi Romy a ostatní společností, tak jak je stanoveno v našich akčních plánech pro Dekádu.
Tímto vyhlašujeme desetiletí 2005-2015 za Dekádu romské inkluze a zavazujeme se podporovat plnou účast a angažovanost národních romských komunit při dosahování cílů Dekády a prokazovat pokrok měřením výsledků a hodnocením našich zkušeností při naplňování akčních plánů Dekády.
Vyzýváme další státy, aby se k našemu úsilí připojily.

Sofie, Bulharsko, 2. únor 2005