Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

Dekáda romské inkluze 2005–2015 (dále jen Dekáda) je mezinárodní iniciativa osmi zemí střední a jihovýchodní Evropy, která spojuje zúčastněné vlády, mezinárodní instituce a romskou občanskou společnost v procesu (i) zahájení aktivit na posílení sociálního začlenění Romů jako priority regionální a evropské politické agendy; (ii) výměny zkušeností a vzájemného poučení; (iii) zapojení Romů do rozhodování, která se jich týkají; (iv) využití mezinárodních zkušeností a odborných znalostí s cílem urychlit řešení náročných otázek romské integrace a (v) zvyšování povědomí veřejnosti o situaci Romů prostřednictvím aktivní celospolečenské komunikace. Cíle Dekády v jednotlivých zemích jsou plněny prostřednictvím národních akčních plánů, v nichž každá země definovala úkoly v oblasti vzdělání, zaměstnanosti, zdravotní péče a bydlení. V následujících letech se bude monitorovat a vyhodnocovat pokrok při plnění těchto cílů. Kromě jednotlivých vlád jsou do iniciativy zapojeny také významné mezinárodní instituce.