Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Členky a členové Rady vlády pro záležitosti romské menšiny

Předseda

Petr Fiala

Petr Fiala

předseda vlády České republiky

Místopředsedové

nejmenován

místopředseda Rady

Mgr. Lucie Fuková

zmocněnkyně vlády pro záležitosti romské menšiny a místopředsedkyně Rady

Členky a členové

Bc. Růžena Dunková

občanská členka Rady

Alena Drbohlavová Gronzíková

občanská členka Rady

Rudolf Murka

občanský člen Rady

Ing. Mgr. David Konecký, Ph.D.

vrchní ředitel sekce bezpečnostní a multilaterální, Ministerstvo zahraničních věcí

Mgr. Jiří Valenta

náměstek, Ministerstvo financí

Mgr. Martin Baxa

ministr, Ministerstvo kultury

Bc. David Tišer

občanský člen Rady

Enrico Lakatoš

občanský člen Rady

PhDr. Jana Horváthová

ředitelka Muzea romské kultury v Brně

Bc. Gwendolyn Albert

občanská členka Rady jmenována usnesením vlády ze dne 21. září 2020 č. 946

Mgr. Michal Franěk

vrchní ředitel sekce koordinace tvorby právních předpisů a prevence korupce, Ministerstvo spravedlnosti

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D.

ministr, Ministerstvo pro místní rozvoj

Doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.

ministr, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Mgr. Bc. Vít Rakušan

ministr, Ministerstvo vnitra

Doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.

občanský člen Rady

Bc. Tomáš Ščuka

občanský člen Rady

JUDr. Stanislav Křeček

Kancelář Veřejného ochránce práv

Bc. Jiří Daniel

občanský člen Rady

Ing. Marián Jurečka

ministr, Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ivan Kandráč

občanský člen Rady

Mgr. Jana Kotalíková

Vedoucí Úřadu vlády

Michal Miko

občanský člen Rady

PhDr. Mgr. Marian Dancso, MBA

občanský člen Rady

Ing. Mgr. Venuše Škampová

pověřená vrchní ředitelka Sekce zdravotní, Ministerstvo zdravotnictví

Václav Strouhal, DiS.

zástupce krajských koordinátorů pro romské záležitosti

Mgr. Tomáš Sobota

Svaz měst a obcí

Jiří Navrátil, MBA

Asociace krajů ČR

Mgr. Rudolf Tippan, DiS.

občanský člen Rady

Petr Ščuka

občanský člen Rady

Mgr. Klára Šimáčková Laurenčíková

zmocněnkyně vlády pro lidská práva

Ing. Vladimír Čermák

občanský člen Rady

Bc. Milan Adam

občanský člen Rady

Karel Karika

občanský člen Rady