Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

Ve složce "Archiv" se nacházejí dokumenty starší jednoho roku. Archiv je členěn tématicky na složky "Koncepční materiály" a "Zprávy". Touto internetovou publikační aktivitou se snažíme zpřehlednit množství dokumentů, které byly vytvořeny kanceláří Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity a institucemi, které s ní úzce spolupracují při řešení integrace příslušníků romských komunit. Doufáme, že podobná aktivita přispěje k větší obeznámenosti s postoji vlády ČR při řešení problémů romských komunit v laické i odborné veřejnosti a jejím výsledkem bude širší diskuze nad dalším směřováním integračních snah vlády ČR.