Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

Nabídka speciálního rekvalifikačního kurzu pro strážníky romské komunity a národnostních menšin.
Do kurzu může být zařazen uchazeč o zaměstnání romské komunity, přitom není podmínkou, zda se při sčítání lidu k této komunitě výslovně přihlásil nebo nikoli nebo příslušník jiné národnostní menšiny, případně zaměstnanec obce, který splňuje výše uvedenou podmínku. V první fázi, tedy první rekvalifikační kurz by však měl být vyhrazen jen pro příslušníky romské komunity (není to však kategorické). Může se jednat jak o muže tak i ženy, protože to je rovná příležitost pro všechny, kteří budou splňovat zákonné podmínky, jež jsou kladeny na strážníka (tyto zákonné podmínky jsou specifikovány v „podmínkách zařazení do kurzu“). Do rekvalifikačního kurzu nelze zařadit uchazeče o zaměstnání, který by měl pracovat jako strážník u Městské policie hl. města Prahy, jelikož z citovaného Operačního programu je hlavní město Praha vyřazeno.
Základní podmínkou rekvalifikace (podmínkou pro zařazení do rekvalifikačního kurzu) je, že příslušná obec (město), která má volné pracovní místo strážníka, si uchazeče o zaměstnání sama ze žadatelů o tuto pracovní profesi vybere, resp. rozhodne se zaměstnat uchazeče o zaměstnání strážníka romské komunity, který o tuto pracovní činnost projeví reálný zájem. Tato obec nebo město musí garantovat splnění zákonných požadavků a před zařazením do rekvalifikačního kurzu musí s uchazečem o zaměstnání uzavřít písemnou smlouvu, že jej po úspěšné závěrečné zkoušce jako strážníka zaměstná. Proto uchazeč o zaměstnání strážníka a zájemce o účast ve speciálním rekvalifikačním kurzu, musí projevit zájem o tuto rekvalifikaci u příslušné obce (města), které bude realizovat výběrové řízení pro obsazení pracovního místa strážníka.
V případě, že by potenciální zájemce romské minority neuspěl se svojí žádostí přímo u konkrétní obce nebo města např. proto, že zde nemají volné místo strážníka nebo i z jiného důvodu a bude splňovat zákonné předpoklady požadované pro pracovní činnost strážníka, může se obrátit přímo na realizátora projektu. Společně bychom se pokusili najít optimální řešení.
O zařazení konkrétních osob do rekvalifikačního kurzu, splňujících podmínky rekvalifikace, bude rozhodovat ředitel vzdělávacího institutu POLIS jako realizátor projektu a příjemce podpory.
Pokud bude počet osob přihlašovaných do prvního rekvalifikačního kurzu zahajovaného 10. července 2006 vyšší než 10 resp. 14, budou přebyteční uchazeči zařazeni přednostně do dalšího kurzu, který by měl být zahájen v lednu 2007.

Zdroj informací: www.obecnipolicie.eu

Bližší informace poskytne:
JUDr. Oldřich Skarka
Sadoňská 152
262 42 Rožmitál pod Třemšínem
tel/fax 318 665 768
e-mail: polis-sk@volny.cz