Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuality

26. 7. 2007 17:25

Multikulturní centrum Praha vyhlásilo fotografickou soutěž s tématem rozmanitost a diskriminace

Multikulturní centrum Praha, občanské sdružení zajímající se o otázky spojené se soužitím lidí z různých kultur v České republice a v jiných částech světa, vyhlásilo dne 1. 6. 2007 fotografickou soutěž. Jde o soutěž o nejlepší dokumentární fotografický cyklus s tématem rozmanitost a diskriminace v české společnosti. Soutěž je otevřená profesionálním i amatérským fotografům, kteří se věnují tématům rozmanitosti a diskriminace na základě rasového, etnického původu, náboženství, víry, věku, zdravotního pojištění, či sexuální orientace v České republice. Akce probíhá v rámci Evropského roku rovných příležitostí pro všechny. Uzávěrka přihlášek je 30. 8. 2007.

Více informací najdete na http://www.mkc.cz/cz/porady-648913/dokumentarni-fotografie-a.html

Multikulturní centrum Praha vyhlásilo fotografickou soutěž s tématem rozmanitost a diskriminace

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X