Aktuality

30. 6. 2021 16:01

Jednání Rady vlády pro záležitosti romské menšiny dne 30. června 2021

 

Program jednání Rady vlády pro záležitosti romské menšiny ze dne 30. června 2021:  

 

 1. Kontrola úkolů uložených Radou vlády pro záležitosti romské menšiny na jednání dne 4. září 2020 a 19. dubna 2021
 2. Funkce romského zmocněnce
 3. Mechanismus výběru nových občanských členů RVZRM
 4. Výroční zpráva o činnosti Agentury pro sociální začleňování za rok 2020
 5. Projednání situace spojené s policejním zákrokem v Teplicích a s následným úmrtím osoby, proti které bylo zasahováno
 6. Protiromské nálady v Hradci Králové
 7. Informační kampaň o očkování proti covid-19 zaměřená na Romy
 8. Informace o aktuálním stavu dotačních výzev MŠMT specificky zaměřených na Romy
 9. Informace o přípravě nového operačního programu Jan Amos Komenský a projednávání specifického romského cíle tohoto programu
 10. Různé:
 • Zajištění financování památníku v Letech u Písku
 • Informace o kontrolní činnosti v rámci agend Krajských koordinátorů pro romské záležitosti
 • Personální kapacita kanceláře RVZRM

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty