Aktuality

3. 8. 2018 13:44

Informace k nominacím nových zástupců Rady vlády pro záležitosti romské menšiny

Kancelář Rady vlády pro záležitosti romské menšiny zahajuje proces jmenování nových členů Rady vlády pro záležitosti romské menšiny (dále jen „Rada“). Rada má v současné době 31 členů, 14 zástupců státní správy a 17 občanských členů.

Členové Rady jsou předseda, kterým je v současnosti předseda vlády, 2 místopředsedové, z nichž jeden zastupuje státní správu a druhý je zástupcem romské občanské společnosti a další členové. Při jmenování členů Rady je uplatňován princip parity, to znamená, že nejméně polovina členů Rady jsou Romové. Vzhledem k tomu, že některým členům Rady za občanskou část končí čtyřleté funkční období, tak se zahajuje veřejný proces nominací na členy Rady.

Nominace se zasílá vyplněním nominačního formuláře kandidáta, dvou doporučujících dopisů k nominaci kandidáta na člena/členku Rady a souhlasu kandidáta se zpracováním osobních údajů (viz přílohy) do pátku 24.8.2018 na adresu:

Úřad vlády ČR
Oddělení kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny
nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1,

případně odeslat datovou schránkou (ID datové schránky Úřadu vlády ČR je: trfaa33). Obálku, či datovou zprávu označte "Nominace členů RVZRM".

Obdržené dokumenty budou sloužit jako informace usnadňující proces jmenování členů/členek Rady. Návrhy budou představeny předsedovi, který dle statutu Rady navrhuje vládě jmenování a odvolání členů/členek z řad představitelů občanské společnosti. V návaznosti na vstup v účinnost Obecného nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) je nutné k nominaci připojit souhlas nominanta/nominantky se zpracováním osobních údajů Úřadem vlády ČR. Účelem zpracování je řádný proces nominace do Rady.

Podle statutu Rady jsou občanskými členy představitelé občanské společnosti, kteří aktivně pracují na zlepšení postavení Romů ve společnosti a významně přispívají k jejich integraci, a zástupci akademické obce. Kandidáty prosíme, aby detailně rozvedli svou činnost ve prospěch Romů a Romek a zlepšování jejich postavení v České republice. Kandidáti by měli mít dobrý přehled o aktuální legislativě, implementaci politik v oblasti romské integrace, případně etnoemancipačních projektech. Členové a členky Rady mají dle statutu Rady povinnost se účastnit jednání Rady a zároveň by měli být ochotni/y se svědomitě zapojit v rámci svých možností do činností poradních orgánů Rady. Členství v Radě není honorováno, mají však nárok na úhradu cestovních nákladů.

Jeden z klíčových úkolů, kterým se bude Rada věnovat je příprava Strategie romské integrace 2021 – 2027, jež je jednou z podmínek pro čerpání Evropských fondů v příštím programovém období. Rada dále zejména:

  • připravuje a schvaluje stanoviska pro rozhodnutí vlády a vyjadřuje se v rámci připomínkového řízení k návrhům jiných orgánů zasahujících do oblasti romské integrace,
  • schvaluje pravidelné roční analýzy a hodnocení postavení romské menšiny v České republice,
  • projednává návrhy v oblasti metodické podpory činnosti krajských koordinátorů pro romské záležitosti, romských poradců, terénních pracovníků a asistentů,
  • seznamuje veřejnost s otázkou romské integrace a podporuje informovanost a osvětu nejen pro romskou menšinu,
  • vyjadřuje se prostřednictvím Monitorovacího výboru pro činnost Agentury pro sociální začleňování k výběru lokalit, ve kterých bude Agentura působit.

Statut Rady vlády pro záležitosti romské menšiny je k dispozici na tomto odkazu.

Pro bližší informace se obracejte na Martina Martínka, M.A., tajemníka Rady, a to prostřednictvím emailu martinek.martin@vlada.cz, případně tel. čísla: +420 296 153 225.
 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty