Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Zasedání Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

5. 5. 2014 7:50

Zasedání dne 8. dubna 2014

Schválený program:

1. Výroční zpráva Vládního výboru pro zdravotně postižené občany za rok 2013;
2. Návrh na změnu Jednacího řádu Vládního výboru pro zdravotně postižené občany;
3. Návrh na zřízení Pracovní skupiny VVZPO k přípravě Národního plánu pro osoby se zdravotním postižením na období 2015-2020;
4. Příprava návrhu usnesení vlády k pokračování Národního rozvojového programu mobility pro všechny na léta 2016-2025;
5. Informace o naplňování Národního rozvojového programu mobility pro všechny v roce 2013;
6. Informace k připravované novele zákona o zaměstnanosti;
7. Přeprava osob se zdravotním postižením na železnici;
8. Informace o projektu NRZP ČR Stop diskriminaci při zaměstnávání osob se zdravotním postižením;
9. Různé.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty