Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Zasedání Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

21. 7. 2014 8:34

Zasedání 19. června 2014

Program:

1. Zpráva o plnění opatření Národního plánu vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2010–2014 v roce 2013;
2. Návrh usnesení vlády k Vládnímu plánu financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny na léta 2016–2025;
3. Návrh na změnu usnesení Vládního výboru pro zdravotně postižené občany ze dne 13.03.2014 o schválení dotací z rozpočtové kapitoly Úřadu vlády ČR na financování programu Podpora veřejně účelných aktivit občanských sdružení zdravotně postižených pro rok 2014;
4. Schválení dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených pro rok 2015;
5. Různé;
6. Návrh na vyhlášení XXI. ročníku Ceny VVZPO za publicistické práce zaměřené na problematiku zdravotního postižení;
7. Problematika bezbariérového užívání staveb;
8. Informace o postupu prací na reformě psychiatrické péče včetně harmonogramu první fáze implementace Strategie;
9. Stanovisko Ministerstva zdravotnictví k podnětu Spolku pomoci duševně nemocným ČR týkajícího se právní úpravy a provádění kontrol poskytovaní zdravotních služeb v lůžkových zařízeních pro duševně nemocné;
10. Informace ČSÚ o výsledcích Výběrového šetření o zdravotně postižených osobách.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty