Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Zasedání Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

14. 3. 2006 12:37

Usnesení ze zasedání dne 14. února 2006

1. Pravidla monitorování a vyhodnocování plnění opatření Národního plánu podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006 – 2009

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany
schvaluje v souladu s opatřeními 9.2. a 9.3. Národního plánu podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006 – 2009 Pravidla monitorování a vyhodnocování plnění opatření Národního plánu podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006 - 2009.
Usnesení přijato jednomyslně.

2. Zpráva o činnosti odborných a pracovních skupin VVZPO

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany
bere na vědomí Zprávu o činnosti odborných skupin VVZPO za rok 2005.
Usnesení přijato jednomyslně.

Další projednávané záležitosti:

3. Informace o plnění Národního rozvojového programu mobility pro všechny – záměry bezbariérových tras pro rok 2006
ústní informace - bez usnesení.

4. Informace o průzkumu zaměstnanosti osob se zdravotním postižením
materiál pro informaci - bez usnesení

5. Různé

a) Dotační řízení na Ministerstvu zdravotnictví
ústní informace - bez usnesení

b) Změna zastoupení MK ve VVZPO
ústní informace - bez usnesení.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X