Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením

Příloha č. 2

Publikační činnost pracovníků sekretariátu VVZPO

(řazeno po ročnících sestupně)

Koncepční materiály:

1999:

 • Dodatek k Národnímu plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením. Materiál pro informaci členů vlády ČR, leden 1999
 • Zpráva o situaci zdravotně postižených - součást Zprávy o stavu české společnosti, leden 1999
 • Hrubý, J.: Návrh novelizace přílohy č. II vyhlášky č. 182/1991 Sb. v platném znění. Únor 1999
 • Hrubý, J.: Stručný popis a indikace kompenzačních, rehabilitačních a edukačních pomůcek pro sluchově postižené uvedených v návrhu novelizace přílohy č. II vyhlášky č. 182/1991 Sb. v platném znění. Únor 1999
 • Hrubý, J.: Pozměňovací návrh k návrhu zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001. 5. 2. 1999

1998:

 • Kol. - edit: Národní plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením. Materiály pro jednání vlády, prosinec 1997 a březen 1998
 • Hrubý, J.: Materiál k návrhu zákona o znakové řeči, únor 1998
 • Hrubý, J. a kol.: Informace o Vládním výboru a o činnosti jeho sekretariátu (aktualizovaná verze). Sekretariát VVZPO, 15. 4. 1998
 • Hrubý, J. a kol.: Information on the Government Board and on the Work of its Secretariat. Anglický překlad (aktualizovaná verze). Sekretariát VVZPO, 15. 4. 1998
 • Kol - edit.: National Plan on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities. Anglický překlad NPVP, srpen 1998

1997:

 • Hrubý, J. a kol. : Informace o Vládním výboru a o činnosti jeho sekretariátu (aktualizovaná verze). Sekretariát VVZPO, 31. 3. 1997
 • Hrubý, J. a kol.: Information on the Government Board and on the Work of its Secretariat. Sekretariát VVZPO, 31. 3. 1997
 • Hrubý, J. a kol.: Materiál pro jednání vlády o možnosti uspořádání 5. Světové abilympiády v roce 2000 v České republice, září 1997

1995:

 • Hrubý, J. a kol. : Informace o Vládním výboru a o činnosti jeho sekretariátu. Sekretariát VVZPO, 9. 5. 1995

1994:

 • Kol - edit.: National Plan of Measures to Reduce the Negative Impact of Disability. Anglický překlad NPO revidovaný a autorizovaný sekretariátem VVZPO. Vydal Sbor zástupců organizací zdravotně postižených, Praha, březen 1994
 • Ptáčník, P. - Hrubý, J.: Přehled dávek, příspěvků a dotací poskytovaných zdravotně postiženým jednotlivcům, občanským sdružením zdravotně postižených a zaměstnavatelům zaměstnávajícím zdravotně postižené. Materiál pro předsedu vlády, 26. 6. 1994

1993:

 • Kol. edit.: Národní plán opatření pro snížení negativních důsledků zdravotního postižení. Materiál pro jednání vlády, Praha, září 1993. Doplněno o rozsáhlý „Komentář". Vydal Sbor zástupců organizací zdravotně postižených, Praha, září 1993

1992:

 • Kol. edit.: Národní plán pomoci zdravotně postiženým občanům. Materiál pro jednání vlády, Praha, červen 1992
 • Kol. edit.: National Plan of Actions for the Handicapped Persons. Anglický překlad NPP revidovaný a autorizovaný sekretariátem VVZPO. 1992

1991:

 • Hrubý, J. a kol.: Zpráva o situaci zdravotně postižených a nejnaléhavějších úkolech, které je třeba řešit. Informace pro členy vlády ČR 10. 11. 1991


Monografie:

2000:

 • Přehled nejdůležitějších mezinárodních institucí a organizací monitorujících situaci zdravotně postižených osob v jednotlivých zemích, 2000

1999:

 • Přehled možností studia osob se zdravotním postižením na vyšších odborných školách a na vysokých školách, 1999
 • Konference o sociální pomoci. Sborník příspěvků a záznam diskuse, 1999

1998:

 • Ptáčník, P.: Přehled základních sociálně právních informací pro nevidomé a slabozraké občany. (3. aktualizované vydání), SONS, Praha, duben 1998

1997:

 • Hrubý, J.: Vyhodnocení testu čtení s porozuměním na českých školách pro sluchově postižené. Sekretariát VVZPO, Praha 1997

1996:

 • Ptáčník, P.: Přehled základních sociálně právních informací pro nevidomé a slabozraké občany. Česká unie nevidomých a slabozrakých, Praha únor 1996
 • Hrubý, J. - Zíka, D: Předběžné vyhodnocení dotazníkové akce na českých školách pro sluchově postižené. VVZPO, Praha, říjen 1996

1995:

 • Hrubý, J.: Spojené státy a občané se zdravotním postižením - Czech Republic and People with Disabilities. Vládní výbor pro zdravotně postižené občany, Praha 1995
 • Hrubý, J.: Občané se zdravotním postižením a související legislativa v USA. Sbor zástupců organizací zdravotně postižených, Praha, prosinec 1995
 • Hrubý, J. - edit.: Proceedings of the International Conference „The Equal Opportunities for the Deaf". Federace rodičů a přátel sluchově postižených, Praha 1995

1994:

 • Ptáčník, P. a kol.: Přehled základních sociálně právních informací pro nevidomé a slabozraké občany. Česká unie nevidomých a slabozrakých, Praha 1994


Články, přednášky a sborníky konferencí:

2000:

 • Ptáčník, P.: Změny v důchodovém pojištění. Noviny "můžeš" 1/2000, str. 14
 • Ptáčník, P.: Zvýšení zápočtových základů pro účely nemocenského pojištění. ZORA č. 1/2000, str. 393
 • Ptáčník, P.: Valorizace náhrady za ztrátu na výdělku. ZORA č. 1/2000, str. 393 - 394
 • Ptáčník, P.: Změny v právní úpravě u průkazů mimořádných výhod. ZORA č. 2/2000,
 • Ptáčník, P.: Změny příspěvku péče o osobu blízkou. ZORA č. 2/2000,

1999:

 • Ptáčník, P.: Připravovaná novela zákona o zaměstnanosti zlepšení v oblasti zaměstnávání zdravotně postižených nepřináší. Noviny "můžeš" 1/1999
 • Ptáčník, P.: Nová úprava náhrady za ztrátu výdělku. Noviny "můžeš" 1/1999
 • Hrubý, J.: Pane Bože, ráčiž dopustiti ať alespoň v "Můžeši" již konečně pochopí, že neslyšící opravdu neslyší. Gong, č. 1. 1999, str. 9.
 • Hrubý, J.: Byla integrace neslyšících omyl? Gong, č. 1, 1999, str. 19.
 • Ptáčník, P.: Změny všeobecného vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu pro účely důchodového pojištění. ZORA č. 1/1999, str. 348
 • Ptáčník, P.: Změny v odpočitatelných položkách daně z příjmu u fyzických osob. ZORA č. 3/1999, str. 353 - 354
 • Hrubý, J.: Prezentace 2. dílu Průvodce neslyšících. Přednáška pro rodiče. Praha-Stodůlky, 9. ledna 1999
 • Ptáčník, P.: Nová úprava náhrady za ztrátu na výdělku. ZORA č. 4/1999, str. 359 - 360
 • Líska, J., Hrubý, J.: Rozumí jim pouze rodiče. Metro, 16. února 1999, str. 8 - 9
 • Hrubý, J.: Souvislost odezírání, srozumitelnosti mluvy a čtení s porozuměním s velikostí vady sluchu. Habilitační přednáška přednesená na Univerzitě Palackého v Olomouci dne 20. 4. 1999
 • Hrubý, J.: Vzdělávání a výchova dětí se specifickými potřebami očima rodičů. Konference Pedagogicko-psychologické problémy vzdělávání dětí se specifickými potřebami. Pedagogická fakulta UK, Praha, 28. 4. 1999.
 • Ptáčník, P.: Zkoumání majetkových a sociálních poměrů při uplatňování žádostí. ZORA č. 5/1999, str. 361, 363
 • Ptáčník, P.: Důchody budou zvýšeny od srpna. ZORA č. 5/1999, str. 363 - 364
 • Hrubý, J.: Základní informace o rané péči. Seminář v Ostravě, 21. 5. 1999
 • Hrubý, J.: Vzdělávání a výchova dětí se specifickými potřebami očima rodičů. Handicap'99, Liberec, 25. 5. 1999.
 • Hrubý, J.: Nedožité 85. narozeniny Josefa Zemana. Gong, č. 7 - 8, 1999, str. 190.
 • Ptáčník, P.: Změny v poskytování nemocenských dávek. ZORA č. 9/1999, str. 378
 • Hrubý, J.: Sluchadla. Přednáška pro rodiče, NCN Beroun, 11. 9. 1999.
 • Hrubý, J.: Ten fascinující mikrosvět neslyšících. Gong, č. 10, 1999, str. 261.
 • Hrubý, J.: Technické pomůcky pro sluchově postižené. Seminář o kompenzačních pomůckách pro sluchově postižené, ASNEP. Ostrava, 12. 10. 1999.
 • Ptáčník, P.: Právní úprava dědění. ZORA č. 11/1999, str. 383, 386
 • Hrubý, J.: Několik čísel z oblasti sociálních služeb. Konference o sociální pomoci Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, Praha, 2. 11. 1999.
 • Hrubý, J.: Technické pomůcky pro sluchově postižené. Seminář o kompenzačních pomůckách pro sluchově postižené, ASNEP, Praha, 18. 11. 1999.
 • Ptáčník, P.: Pravidelné rubriky Novin "můžeš": Co nového v legislativě Sociálně právní poradna pro čtenáře

1998:

 • Ptáčník, P.: Minimální mzda od ledna zvýšena. Noviny „můžeš" 1/1998
 • Ptáčník, P.: Renty byly valorizovány od prosince. Noviny „můžeš" 1/1998
 • Ptáčník, P.: Dálniční známka ano či ne. Noviny „můžeš" 1/1998
 • Selicharová, J.: Slavnostní večer k Mezinár. dni zdravotně postižených. Noviny „můžeš" 1/1998
 • Hrubý, J.: Dostali jsme dopis. Gong 1/1998, str. 6 - 7
 • Hrubý, J.: Schopnost číst a závažnost sluchové vady. INFO zpravodaj FRPSP 1/1998
 • Ptáčník, P.: Další zvýšení životního minima od dubna. Noviny „můžeš" 2/1998
 • Ptáčník, P.: Další pokus o nový zákon o vysokých školách. Noviny „můžeš" 2/1998
 • Ptáčník, P.: Rodičovský příspěvek. Zora 2/1998
 • Ptáčník, P.: Minimální mzda od ledna vyšší. Zora 2/1998
 • Hrubý, J.: Kolik je u nás sluchově postižených? Speciální pedagogika 2/ 1998, str. 5 - 20
 • Hrubý, J.: 10. výročí studentských bouří na Gallaudetově univerzitě. Gong 3/ 1998, str. 59
 • Ptáčník, P.: Další zvýšení životního minima od dubna. Noviny „můžeš" 3/1998
 • Ptáčník, P.: Změny v poskytování dálničních nálepek pro zrakově postižené. Zora 3/1998
 • Ptáčník, P.: Změny v některých speciálních zákonech. Zora 3/1998
 • Ptáčník, P.: Poskytování slev jízdného při používání integrované hromadné dopravy v hl. m. Praze. Zora 3/1998
 • Hrubý, J.: Čtení ve faktech dotazníků. Přednáška na semináři o četbě sluchově postižených, FRPSP, Praha - Stodůlky, 14. 3. 1998
 • Hrubý, J.: Stav sluchu žáků českých škol pro sluchově postižené. Speciální pedagogika č. 3, 1998, str. 1 - 9.
 • Ptáčník, P.: Další zvýšení životního minima od dubna. Zora 4/1998
 • Hrubý, J.: Odezírání. Speciální pedagogika 4/1998, str. 1 - 11.
 • Hrubý, J.: Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu. INFO zpravodaj FRPSP, roč. 6, č. 4, str. 14 - 16.
 • Ptáčník, P.: Od července budou důchody vyšší. Noviny „můžeš" 5/1998
 • Hrubý, J.: Srozumitelnost mluvy žáků na českých školách pro sluchově postižené. Speciální pedagogika 5/1998, str. 17 - 25.
 • Ptáčník, P.: Nedostatky při naplňování bezbariérových ustanovení stavebního zákona a prováděcí vyhlášky. Přednáška na semináři MMR ČR, Pelhřimov, 15. 5. 1998
 • Ptáčník, P.: Národní plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením. Přednáška na výstavě Handicap - Praha, květen 1998
 • Ptáčník, P.: Příprava zákona o sociální pomoci a změny ve způsobu financování sociálních služeb. Přednáška na semináři SONS, Slapy 20. - 22. 5. 1998
 • Hrubý, J.: Bilingvální vzdělávání SP dětí ve světě. Přednáška na semináři Speciálně pedagogického centra Hradec Králové, 22. 5. 1998
 • Ptáčník, P.: Přeprava nevidomých. Zora 6/1998
 • Ptáčník, P.: Odstupné. Zora 6/1998
 • Hrubý, J.: Historie sluchadel u nás. Praktický lékař, roč. 78, 8/1998
 • Ptáčník, P.: Aktuální otázky sociálního zabezpečení těžce zrakově postižených. Přednáška na rekondičním pobytu SONS, Šubířov, 5. - 14. 8. 1998
 • Hrubý, J.: Přijetí zákona o znakové řeči. Přednáška na semináři České společnosti tlumočníků znakového jazyka, Hradec Králové, 6. 10. 1998
 • Ptáčník, P.: Expertní skupiny bilancovaly - Expertní skupina pro sociální politiku. Noviny „můžeš" 11/1998
 • Ptáčník, P.: Změny všeobecného vyměřovacího základu pro účely důchod. pojištění. Zora 12/1998
 • Ptáčník, P.: Pravidelné rubriky Novin „můžeš": Co nového v legislativě Sociálně právní poradna pro čtenáře

1997:

 • Hrubý, J.: Rozhovor. In.: Frič, P. - Šilhánová, H.: Rozhovory o neziskovém sektoru, NROS, Praha 1997, str. 26 - 27
 • Hrubý, J.: Jak to vidím já. Noviny „můžeš" 1/1997 str. 1 - 2.
 • Ptáčník, P.: Změny v daňových zákonech od ledna 1997. Časopis zrakově postižených Šance 1/1997
 • Hrubý, J.: Leden v historii neslyšících, nedoslýchavých a ohluchlých. Gong 1/1997
 • Hrubý, J.: Stav sluchu žáků na českých školách pro sluchově postižené. Přednáška na semináři k otázkám vzdělávání sluchově postižených. Speciální škola pro SP v Ostravě - Porubě, 30. - 31. 1. 1997
 • Hrubý, J.: Únor v historii neslyšících, nedoslýchavých a ohluchlých. Gong 2/1997
 • Ptáčník, P.: Příprava novelizace zákona o důchodovém pojištění. Noviny „můžeš" 2/1997
 • Hrubý, J.: Březen v historii neslyšících, nedoslýchavých a ohluchlých. Gong 3/1997
 • Ptáčník, P.: Změny po přijetí zákona o veřejném zdravotním pojištění. Časopis zrakově postižených Šance 3/1997
 • Hrubý, J.: Role rodičů. INFO Zpravodaj FRPSP, roč. 5, č. 1, jaro 1997, str. 20 - 21
 • Hrubý, J.: Zjištění stavu sluchu na školách pro sluchově postižené. INFO Zpravodaj FRPSP, roč. 5, č. 1, jaro 1997, str. 26 - 27
 • Hrubý, J.: Duben v historii neslyšících, nedoslýchavých a ohluchlých. Gong 4/1997, str. 88
 • Hrubý, J.: The Development of Cochlear Implant in Czechoslovakia. Mezinárodní symposium EURO - CIU´97, Praha 12. dubna 1997
 • Ptáčník, P.: Nový zákon o sociálním příspěvku k vyrovnání zvýšení nájemného. Noviny „můžeš" 4/1997
 • Ptáčník, P.: Změny v odečítatelných částkách základu daně v zákonu o daních z příjmů. Noviny „můžeš" 4/1997
 • Ptáčník, P.: Úhrada pomůcek pro inkontinentní pacienty v rámci veřejného zdravotního pojištění. Noviny „můžeš" 5/1997
 • Hrubý, J.: Květen v historii neslyšících, nedoslýchavých a ohluchlých. Gong 5/1997, str. 110
 • Ptáčník, P.: Vláda navrhuje škrty i v sociální oblasti. Noviny „můžeš" 6/1997
 • Ptáčník, P.: Důchody budou zvýšeny od srpna. Noviny „můžeš" 6/1997
 • Ptáčník, P.: Zvýšení částek životního minima od července. Noviny „můžeš" 6/1997
 • Ptáčník, P.: Změny v konstrukci zvýšení důchodu pro bezmocnost. Zora 6/1997
 • Hrubý, J.: Červen v historii neslyšících, nedoslýchavých a ohluchlých. Gong 6/1997, str. 136
 • Ptáčník, P.: Zaměstnat či nezaměstnat zdravotně postižené. Rádce podnikatele 6/1997
 • Hrubý, J.: Červenec v historii neslyšících, nedoslýchavých a ohluchlých. Gong 7/1997, str. 158
 • Ptáčník, P.: Nové osvobození od poplatků pro těžce zrakově postižené občany. Zora 7/1997
 • Hrubý, J.: Z (nepříliš?) dávné historie spolků zdravotně postižených v Čechách a na Moravě. Příloha Novin „Můžeš" 7 + 8/1997
 • Hrubý, J.: Vývoj kochleárního implantátu v Československu. Praktický lékař, roč. 77, č. 7/1997, str. 356 - 357
 • Hrubý, J.: Srpen v historii neslyšících, nedoslýchavých a ohluchlých. Gong 8/1997, str. 184
 • Hrubý, J.: Setkání FEPEDA v Neapoli. INFO Zpravodaj FRPSP č. 8, 1997
 • Ptáčník, P.: Změny v sociálních zákonech týkajících se zrakově postižených občanů. Přednáška pro SONS, Lomnice nad Popelkou, 12.8. 1997
 • Hrubý, J.: Dostali jsme dopis. Speciální pedagogika 3/1997, str. 25 - 28
 • Ptáčník, P.: Změny ve vyhláškách upravujících klasifikaci zdravotního stavu. Noviny „můžeš" 9/1997
 • Ptáčník, P.: Změny v poskytování některých příspěvků pro zrakově postižené. Zora 9/1997
 • Hrubý, J.: Zázračná technika. Gong 9/1997, str. 197
 • Hrubý, J.: Září v historii neslyšících, nedoslýchavých a ohluchlých. Gong 9/1997, str. 206
 • Ptáčník, P.: Sociálně právní jistoty zrakově postižených. Přednáška pro SONS, Běleč nad Orlicí, 19. 9. 1997
 • Ptáčník, P.: Změny ve vyhlášce o pravidlech silničního provozu. Noviny „můžeš" 10/1997
 • Ptáčník, P.: Zvýšení příspěvků na zřízení a provoz chráněných pracovišť. Noviny „můžeš" 10/1997
 • Ptáčník, P.: Změny v zákoně o státní sociální podpoře. Noviny „můžeš" 10/1997
 • Hrubý, J.: Světová abilympiáda bude v roce 2000 v Praze? Noviny „Můžeš" 10/1997, str. 2
 • Hrubý, J.: Přízrak Milánského kongresu se vznášel nad Neapolí. Gong 10/1997, str. 225
 • Hrubý, J.: Říjen v historii neslyšících, nedoslýchavých a ohluchlých. Gong 10/1997, str. 230
 • Ptáčník, P.: Problematika zaměstnávání občanů se zdravotním postižením. Referát na mezinárodním semináři SČMVD, Bratislava 10. 10. 1997
 • Hrubý, J.: Pedagogika neslyšících - specializace ve specializaci. Přednáška na konferenci SOCIALIA 97, Hradec Králové 15. 10. 1997
 • Hrubý, J.: Legislativní podpora pracovní rehabilitace zdravotně postižených v USA. Přednáška na konferenci Práce a zdraví - Praha 97, 29. - 31. října 1997
 • Hrubý, J. - Nouzová, M.: Testování vědomostí sluchově postižených žáků v USA. Speciální pedagogika 4/1997, str. 36 - 43.
 • Hrubý, J.: Oslavy Mezinárodního dne neslyšících v Brně. INFO Zpravodaj FRPSP 10/1997
 • Ptáčník, P.: Příprava nového zákona o sociální pomoci. Noviny „můžeš" 11/1997
 • Ptáčník, P.: Přežije pacient zdravotnictví. Noviny „můžeš" 11/1997
 • Ptáčník, P.: Zákon o nadacích. Noviny „můžeš" 11/1997
 • Ptáčník, P.: Zvýšení všeobecného vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu pro účely důchodového pojištění. Noviny „můžeš" 11/1997
 • Ptáčník, P.: Minimální mzda od ledna zvýšena. Noviny „můžeš" 12/1997
 • Ptáčník, P.: Změny v poskytování dálničních nálepek pro zdravotně postižené. Noviny „můžeš" 12/1997
 • Ptáčník, P.: Renty byly valorizovány od prosince. Noviny „můžeš" 12/1997
 • Selicharová, J.: Jak to vidím já. Noviny „můžeš" 12/1997, str. 1

1996:

 • Ptáčník, P.: Jak dál při posuzování bezbariérových staveb. Noviny „můžeš" 1/1996
 • Ptáčník, P.: Částky životního minima budou opět vyšší. Šance 1/1996
 • Ptáčník, P.: Invalidní důchody z mládí byly zvýšeny. Noviny „můžeš" 2/1996
 • Ptáčník, P.: Všechny důchody se zvýší od dubna. Šance 2/1996
 • Ptáčník, P.: Zákon o podmínkách poskytování zdravotní péče. Noviny „můžeš" 3/1996
 • Ptáčník, P.: Osvobození od některých správních poplatků z titulu těžkého zdravotního postižení. Noviny „můžeš" 3/1996
 • Hrubý, J.: Teletext a skryté titulky v televizi. Noviny „můžeš" 3/1996, str. 2
 • Ptáčník, P.: Možnosti osvobození od správních poplatků u nevidomých a prakticky nevidomých občanů. Šance 3/1996
 • Hrubý, J.: Skryté titulky. Gong 3/1996, str. 53
 • Ptáčník, P.- Hrubý, J.: Je studium v zahraničí luxusem? Noviny „můžeš" 3/1996 str. 3
 • Hrubý, J.: Střípky ze života sluchově postižených. Noviny „můžeš" 7+8/1996, str. 3
 • Ptáčník, P.: Od října budou důchody opět vyšší. Noviny „můžeš" 7+8/1996
 • Ptáčník, P.: Od října zvýšení částek životního minima. Noviny „můžeš" 7-8/1996
 • Hrubý, J.: Co nevíte o teletextu. Gong 8/1996, str. 150
 • Ptáčník, P.: Mimořádné výhody poskytované těžce zdravotně postiženým občanům. Noviny „můžeš" 9/1996
 • Ptáčník, P.: Transformace sociálního zabezpečení z pohledu zrakově postižených. Přednáška. Lomnice nad Popelkou, 16. 8. 1996
 • Ptáčník, P.: Reforma sociálního zabezpečení a postavení zrakově postižených v ní. Přednáška Hradec Králové, 24. 9. 1996
 • Hrubý, J. - Urlings, D. M. J.: Gelderhorst is war dovenparadijs. EDE 4. 10. 1996
 • Hrubý, J.: Historie spolků sluchově postižených na území dnešní ČR. Přednáška na Vita Humana, Praha 20. 10. 1996
 • Ptáčník, P.: Jak je to s hranicí souběhu důchodu a bezmocnosti. Noviny „můžeš" 10/1996
 • Ptáčník, P.: Přepočet invalidních důchodů z mládí. Časopis zrakově postižených Šance 10/1996
 • Hrubý, J.: Zdravice veletrhu „Pro Váš úsměv" Vozíčkář plus - speciál, Brno 6. - 9. 11. 1996
 • Hrubý, J.: Terminologie ve sluchovém postižení - jedna z příčin problémů neslyšících dětí v orálních zemích. Speciální pedagogika 4/1996, str. 10 - 15
 • Ptáčník, P.: Návrh zákona o sociálním příspěvku k vyrovnání zvýšení ceny tepelné energie. Noviny „můžeš" 11/1996
 • Ptáčník, P.: Podmínky pro poskytnutí příspěvku na zakoupení pomůcek. Časopis zrakově postižených Šance 11/1996
 • Hrubý, J.: Listopad v historii neslyšících, nedoslýchavých a ohluchlých. Gong 11/1996, str. 256
 • Hrubý, J.: Prosinec v historii neslyšících, nedoslýchavých a ohluchlých. Gong 12/1996, str. 279
 • Ptáčník, P.: Právní postavení občanů se zdravotním postižením ve společnosti. Přednáška na Setkání zdravotně postižených, 11. 12. 1996 Strakonice
 • Hrubý, J.: Ústav pro hluchoněmé v Praze. Praktický lékař, roč. 76, č. 12, 15. 12. 1996, str. 621 - 622
 • Ptáčník, P.: Nový zákon o všeobecném zdravotním pojištění. Noviny „můžeš" 12/1996
 • Selicharová, J.: Berufliches Bildungs- und Rehabilitationszentrum v Linci. Noviny „můžeš" 12/1996, str. 11
 • Hrubý, J.: Cyklus přednášek o problematice sluchově postižených. Katedra speciální pedagogiky, Pedagogická fakulta UK. V. ročník, surdopedie, denní studium, říjen až prosinec 1996
 • Hrubý, J.: Cyklus přednášek o problematice sluchově postižených. Katedra českého jazyka, Filozofická fakulta UK. Doplněk ke specializaci „Čeština v komunikaci neslyšících", Dějiny neslyšících, říjen až prosinec 1996
 • Ptáčník, P.: Prostředky zdravotnické techniky poskytované zrakově postiženým. Časopis zrakově postižených Šance 12/1996

1995:

 • Hrubý, J.: Czech Republic and People with Disabilities. Přednáška na setkání představitelů nevládních neziskových organizací. Hotel Hyatt, Bethesda, 3. 2. 1995
 • Hrubý, J.: Czech Republic and People with Disabilities. Přednáška na University of San Francisco, McLaren School of Business, San Francisco, 11. 2. 1995
 • Selicharová, J.: Moře dětem. Noviny „můžeš" 1+2/1995, str. 6-7
 • Hrubý, J.: Milí rodiče, vážení přátelé. Bulletin FRPSP č. 1+2/1995, str. 1
 • Hrubý, J.: Titulkování televizních pořadů. Gong 5/1995, str. 102
 • Ptáčník, P.: Změny v systému poskytování státních sociálních dávek. Šance 6/1995
 • Hrubý, J.: Terminology in the Field of Hearing Impairment: One Root of Troubles for Deaf Children in Oral Countries. Přednáška na mezinárodní konferenci „Rovné příležitosti pro neslyšící" na 5. evropském setkání rodin se sluchově postiženými dětmi, Praha 18. až 24. 7. 1995 (Sborník konference, str. 5 - 10)
 • Tilinger, P. - Jabůrek, J. - Hrubý, J.: Situation in Europe from the Point of View of Organizations of Parents of Hearing Impaired Children (Questionnaire Results). Přednáška na mezinárodní konferenci „Rovné příležitosti pro neslyšící" na 5. evropském setkání rodin se sluchově postiženými dětmi, Praha 18. - 24. 7. 1995 (Sborník konference, str. 33 - 63)
 • Selicharová, J.: Cena Vládního výboru. Noviny „můžeš" 7 + 8/1995, str. 2
 • Hrubý J.: Novelizace nejdůležitější vyhlášky pro postižené. Bulletin FRPSP 7+8/1995, str. 1 - 2
 • Hrubý, J.: V čem je rozdíl? Noviny „můžeš" 9/1995, str. 3 Vyšlo též v S´95, 51/1995, str. 24 - 25
 • Ptáčník, P.: Špatnou vyhlášku není možné dobře novelizovat. Noviny „můžeš" 9/1995
 • Ptáčník, P.: Další informace k zákonu o státní sociální podpoře. Šance 9/1995
 • Ptáčník, P.: Informace o jednání Komise pro otázky zdravotně postižených občanů, která pracuje při Výboru pro sociální politiku a zdravotnictví Parlamentu ČR. Noviny „můžeš"10/1995
 • Hrubý, J.: Vzdělávání neslyšících na Gallaudetově univerzitě v USA. Celostátní seminář k problematice vzdělávání sluchově postižených. Speciální škola pro sluchově postižené, Ostrava - Poruba, 25. 10. 1995
 • Ptáčník, P.: Vyhláška 182/1991 Sb. byla opět novelizována. Šance 10/1995
 • Ptáčník, P.: Písemně publikované odpovědi na telefonické dotazy čtenářů k novelizaci vyhlášky 182/1991 Sb. PRÁCE , říjen 1995
 • Ptáčník, P.: Nový zákon o důchodovém pojištění. Šance 11/1995
 • Hrubý, J.: Pláč nad ztracenou jednotou. Gong 11/1995, str. 249
 • Hrubý, J.: V čem je rozdíl? Gong 11/1995, str. 254 - 255
 • Hrubý, J.: Nové pomůcky pro SP. Gong 12/1995, str. 268
 • Ptáčník, P.: Jak to (ne)vidím já. Noviny „můžeš" 12/1995, str. 1
 • Selicharová, J.: Cena Vládního výboru za rok 1995. Noviny „můžeš" 12/1995, str. 3
 • Ptáčník, P.: Příprava zákona o technických požadavcích na výrobky. Noviny „můžeš" 12/1995
 • Ptáčník, P.: Nové zvýšení důchodů pro bezmocnost již od ledna. Šance 12/1995

1994:

 • Hrubý, J.: Sluchově postižení občané a Národní plán pomoci. Gong 1/1994, str. 4.
 • Selicharová, J.: Vládní výbor pro zdravotně postižené občany. Přednáška pro Federaci rodičů a přátel sluchově postižených. 9. 2. 1994
 • Hrubý, J.: Národní centrum Heleny Kellerové pro hluchoslepou mládež a dospělé. Gong 2/1994, str. 28 - 29
 • Hrubý, J.: Musí znát učitelé jazyk svých žáků? Občasník „můžeš" 3/1994, str. 1
 • Hrubý, J.: Studovat na vysokých školách mohou i zdravotně postižení. Občasník „můžeš" číslo 3/1994, str. 2
 • Hrubý, J.: Pište, ale pište efektivně. Občasník „můžeš" 4/1994
 • Ptáčník, P.: Problematika zaměstnávání občanů se ZPS. Přednáška na výstavě HOMO SUM, 14. 5. 1994
 • Ptáčník, P.: Centrum nezávislého života. Přednáška na Regionální konferenci občanských sdružení zdravotně postižených, Nové Město nad Metují, 21. 5. 1994
 • Ptáčník, P.: Koncepce integrace ZP do společnosti. Přednáška na semináři Standardní pravidla pro vyrovnání příležitostí pro občany se zdravotním postižením, Srní 2. 6. 1994
 • Hrubý, J.: Nová soutěž o nejlepší dílo propagující problematiku zdravotně postižených. Bulletin FRPSP 6/1994, str. 3
 • Ptáčník, P.: Úloha organizací zdravotně postižených v regionu. Přednáška na Regionální konferenci občanských sdružení zdravotně postižených, Klatovy, 25. 6. 1994
 • Hrubý, J.: Neslyšící neslyší. Gong 7/1994, str. 153
 • Ptáčník, P.: Úloha organizací zdravotně postižených v regionu. Přednáška na Regionální konferenci občanských sdružení zdravotně postižených, Louny, 27. 8. 1994
 • Ptáčník, P.: Úloha organizací zdravotně postižených v regionu. Přednáška na Regionální konferenci občanských sdružení zdravotně postižených, Seč u Chrudimi 10. 9. 1994
 • Hrubý, J.: Jak to vidí pan Holger Kallehauge, prezident Severské rady zdravotně postižených. Občasník „můžeš" 8/1994, str. 7
 • Hrubý, J. a kol.: Školy a sluchově postižení - Stanovisko ASNEP k situaci v našich školách pro sluchově postižené. Občasník „můžeš" 9/1994, str. 3
 • Hrubý, J. a kol.: Stanovisko Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel k situaci v našich školách pro sluchově postižené. Gong 9/1994, str. 197
 • Hrubý, J.: Musí znát učitelé jazyk svých žáků? Gong 9/1994, str. 197
 • Hrubý, J.: Promluva k rodičům. (Předmluva k Adresáři služeb pro sluchově postižené). Občasník „můžeš" 10/1994, str. 2
 • Hrubý, J. - Hrubá, J.: Otevřený dopis PaedDr. L. Štejgerlemu. Občasník „můžeš" 11/1994, str. 3
 • Ptáčník, P.: Postavení zrakově postižených ve společnosti. Přednášky na seminářích ke Dni zrakově postižených, Opava, Bruntál a Olomouci, 12. 11. 1994
 • Ptáčník, P.: Centra nezávislého života a úloha organizací zdravotně postižených v regionu. Přednáška na konferenci organizací zdravotně postižených, Mostkovice u Prostějova, 26. 11. 1994
 • Hrubý, J.: Czech Republic and People with Disabilities. Přednáška na Gallaudet University, Washington, D.C., 7. 12. 1994
 • Ptáčník, P.: Centra nezávislého života a transformace sociálního zabezpečení v ČR. Přednáška na semináři Svépomoc - cesta k občanské společnosti, Skokovy u Turnova, 11. 12. 1994
 • Ptáčník, P.: Přehled příspěvků, dávek a služeb pro tělesně postižené. Přednáška na konferenci občanského sdružení PROSAZ, Seč u Chrudimi, 29. 12. 1994

1993:

 • Hrubý, J.: Novoroční anketa. Gong 1/1993, str. 5
 • Selicharová, J.: Gallaudetova univerzita. Gong 2/1993, str. 27
 • Hrubý, J.: Národní institut pro neslyšící - symbol rovnoprávnosti. Gong 3/1993, str. 47
 • Hrubý, J.: Počítače a neslyšící. Softwarové noviny 3/1993, str. 30 - 33
 • Selicharová, J. - Hrubý, J.: Referat zum Thema Behidertenarbeit, Konferenz Bad Waldsee, 10. 3. 1993
 • Hrubý, J.: Jaké bylo letošní III. evropské setkání rodin se SP dětmi v Madridu? Bulletin FRPSP 5/1993
 • Hrubý, J.: Odpověď paní Anice Dvořákové. Reflex 25/1993, str. 19
 • Hrubý, J.: Ptáte se nás... Sluchově postižené dítě ve škole běžného typu. Bulletin FRPSP 5/1993
 • Ptáčník, P.: Legislativa pro zdravotně postižené. Přednáška na semináři Legislativa pro zdravotně postižené a problematika jejich integrace, Zámostí u Jičína, 2. 6. 1993
 • Ptáčník, P.: Návrh koncepce přístupu ke zdravotně postiženým občanům. Přednáška na semináři v Domousnici, 16. 7. 1993
 • Ptáčník, P.: Koncepce sociální péče o zdravotně postižené. Přednáška na semináři v Libeři u Prahy, 8. 9. 1993
 • Selicharová, J.: Víkend v Berouně. Gong 9/1993, str. 165
 • Ptáčník, P.: Pracovní uplatnění zdravotně postižených. Přednáška na stejnojmenném semináři, Jesenice u Rakovníka, 19. 10. 1993
 • Selicharová, J.: Politika státu ve prospěch zdravotně postižených. Přednáška pro posluchače Katedry speciální pedagogiky PF UK v Praze, 3. 11. 1993
 • Hrubý, J. - Hrubá, I.: III. evropské setkání rodin se SP dětmi v Madridu. Gong 11/1993, str. 206 -207
 • Ptáčník, P.: Legislativa a zdravotně postižení v ČR. Přednáška na mezinárodním semináři Disabled People´s International, Kralupy n. Vltavou, 8. 11. 1993
 • Hrubý, J.: Vada sluchu - nejméně chápané zdravotní postižení. Praktický lékař. 11/1993, str. 466 - 469. Vyšlo rovněž pod názvem „Netradičný pohlad na aktuálny problém" ve Slovenském Gongu 7-8/1994, str. 105 - 108
 • Hrubý, J.: Nižší daň z přidané hodnoty na pomůcky pro sluchově postižené. Gong 11/1993, str. 203
 • Hrubý, J.: I. evropská konference o zdravotně postižených EURO*ABLE. Gong 12/1993, str. 227

1992:

 • Hrubý, J.: Situace zdravotně postižených v Československu. Minulost a přítomnost. A budoucnost? Východoevropská konference o zdravotním postižení, Praha 13. - 15. 4. 1992 Vyšlo též v časopisu Porozumění 4/1992 str. 3
 • Hrubý, J.: Jeviště zářící štěstím. Gong 3/1992, str. 56
 • Tichý, T. - Hrubý, J. - Sedlák, S.: Hluchota a kochleární neuroprotéza. T 92 ročník XXXV č. 7/1992, str. 48
 • Hrubý, J.: Festival Very Special Arts na Tchajwanu. Bulletin NEzávislých, nevládních, neziskových organizací, ČSRHS, 2/1992
 • Hrubý, J.: Léčba uměním v praxi. Ekonom. 26/1992, str. 60-61
 • Hrubý, J.: Festival Very Special Arts na Tchaiwanu. Vozíčkář plus 2/1992, str. 48 - 51
 • Hrubý, J.: Festival Very Special Arts na Tchaiwanu. Semperfit, 7/1992, str. 1, 5
 • Hrubý, J.: Festival Very Special Arts na Tchajwanu. Porozumění, 3/1992, str. 22
 • Hrubý, J.: Situace zdravotně postižených v Československu. Gong 6/1992, str. 125
 • Hrubý, J.: République Tcheque - Reconstruction. Questudi ? No. 6, FEPEDA, Metz 1992
 • Hrubý, J. - Hrubá, I.: 2. evropské setkání rodin s neslyšícími dětmi v Metách ve Francii. Gong 11/1992, str. 232


Rozhlas - televize:

2000:

 • Radiofórum - dotační politika MPSV, 3. 2. 2000, 17:10

1999:

 • kol. - Hrubý, J.: Zákon o znakové řeči. TKN Plus, ČT1, 26. 3. 1999, 16:00, ČT2 27. 3. 1999, 11:00
 • kol. - Hrubý, J.: Kochleární implantáty. Áčko, TV Nova, 31. 3. 1999, 16:45
 • kol. - Hrubý, J.: O školství pro neslyšící. Ring Mikrofóra, Český rozhlas, Radiožurnál, 1. 9. 1999, 21:15
 • Vopálenská, L., Hrubý, J.: Problémy neslyšících v naší společnosti. Svobodná Evropa, 22. 9. 1999, 15:10
 • kol. - Ptáčník. P.: Spor o čtyři miliardy a něco navíc. Diskusní pořad Klub Netopýr, ČT 2, 30. 11. 1999, 21:35

1998:

 • kol. - Hrubý, J.: TKN Plus - diskuse o znakové řeči, ČT 30. 1. 1998
 • kol. - Selicharová, J.: Cena VVZPO za publicistické práce s tematikou zdravotního postižení. Klíč, ČT 1, srpen 1998
 • kol. - Hrubý, J.: Národní plán vyrovnávání příležitostí. TKN Plus - ČT 23. 10. a 24. 10. 1998
 • kol. - Hrubý, J.: Zákon o znakové řeči. TKN Plus - ČT
 • kol. - Hrubý, J.: Adventní koncert 4, ČT 1 20. prosince 1998 v 18:05- kol.

1997:

 • kol. - Hrubý, J.: Na hraně - diskuse o znakové řeči, ČT 10. a 13. 12. 1997

1996:

 • kol. - Hrubý, J.: Plnění úkolů Národního plánu opatření. Klíč 2/1996 ČT
 • Hrubý, J.: Praha a její lidé. Radio Regina, 20. 3. 1996, 11.30

1995:

 • kol. a Hrubý, J.: Hodinový telemost Hlasu Ameriky do České republiky o životě zdravotně postižených. 25. 1. 1995
 • kol. - Ptáčník, P.: Lidská práva a zdravotně postižení. Klíč 3/1995 ČT
 • Hanušová, J. - Hrubý, J. a kol.: Člověk volá člověka, Praha, 16. 4. 1995, 9:30
 • Hanušová, J. - Hrubý, J.: Život - osudy - osobnosti. Vltava, 10. 5. 1995, 18:30
 • Hrubý, J.: Živá slova. Český rozhlas, Praha 3. 12. 1995, 12.00 (text)

1994:

 • kol. - Ptáčník, P.: Jednání zdravotně postižených s úřady. Klíč 10/1994 ČT
 • Hrubý, J. a kol.: 30 minutové vysílání Hlasu Ameriky do České republiky o Gallaudetově universitě 7. 12. 1994

1993:

 • kol. - Ptáčník, P.: Rozhlasový seriál „Doteky". Seriál přednášek o sociálním a zdravotním pojištění. 1993

1992:

 • Hrubý, J.: Klíč 7/1992, ČT 25. 3. 1992
 • kol. - Hrubý, J.: Televizní klub neslyšících. ČT 1. 4. 1992
 • Hrubý, J.: Scénář k videopořadu o technických pomůckách pro Videon


Překlady:

1994:

 • Selicharová, J.: Deklarace práv zdravotně postižených osob, Deklarace práv mentálně postižených osob, Deklarace lidských práv a duševního zdraví, Deklarace práv hluchoslepých osob. In: Přehled deklarací práv zdravotně postižených občanů. Sekretariát VVZPO, Praha

1992:

 • Hrubý, J.: Překlad materiálů: Ability Enterprises: Osnovy kursu techniky administrativy pro zdravotně postižené, FRPSP, Praha
 • Hrubý, J.: Překlad materiálů NRB - Irsko: Dovednost - Program pracovní rehabilitace a přípravy na povolání zaměřený především na osoby se speciálními požadavky na způsob vzdělávání, FRPSP, Praha

1991:

 • Selicharová, J. - Hrubý, J.: Překlad knihy: Freeman, R. G. - Carbin, C. F. - Boese, R. J.: Tvé dítě neslyší? FRPSP, Praha


Různé:

1996:

 • - Hrubý, J.: Odborný posudek o čtení neslyšících pro okresní soud Praha - západ, březen 1996

1995:

 • Hrubý, J.: Prajednoduchá věc. Úvod ke katalogu výstavy neslyšících umělců v Brně. 30. 3. 1995