Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Národní rozvojový program mobility pro všechny

10. 3. 2006 9:56

Záměry bezbariérových tras pro rok 2005

Předkládání záměrů bezbariérových tras pro rok 2005 proběhlo v termínu do 31. 12. 2004.
K uvedenému termínu bylo přihlášeno 11 záměrů, z nichž 9 bylo doporučeno k financování v rámci Národního rozvojového programu mobility pro všechny (viz příloha 1).
Dílčí projekty financované v roce 2005 jsou uvedeny ve druhé příloze.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty

Související zprávy