Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením

pro rok 2004
           Sdělení řídícího výboru ze dne 26. 1. 2004 ve formátu PDF
           Formulář žádosti o poskytnutí dotace ve formátu PDF, zde také ve formátu XLS
           Manuál pro zpracování projektů ve formátu PDF
           Vyhláška 369/2001 Sb. ve formátu PDF