Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením

Rok 2007

Podobně, jako byl rok 2003 Evropským rokem osob se zdravotním postižením, zaměřuje se Evropská komise každý rok na zviditelnění dalších témat evropské politiky a snaží se tím přimět členské státy k realizaci konkrétních opatření k odstranění problémů v dané oblasti.
Z rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady EU bude rok 2007 Evropským rokem rovných příležitostí pro všechny, tj. i pro všechny skupiny osob, které by mohly být z jakéhokoliv důvodu (např. i kvůli zdravotnímu postižení) diskriminovány.
Realizací aktivit k ERRP 2007 na národní úrovni v ČR je pověřen Úřad vlády - Sekce pro lidská práva a rovné příležitosti.

Podrobnosti k ERRP 2007