Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Dokumenty Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

13. 3. 2009 10:17

Usnesení vlády ČR týkající se Výboru nebo Výborem připravená

č. 550 ze dne 24. července 2013 ke Zprávě o plnění opatření Národního plánu vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2010-2014 v roce 2012 a příloha k usnesení vlády č. 550

č. 544 ze dne 19. července 2012 ke Zprávě o plnění opatření Národního plánu vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2010-2014 v roce 2011 a příloha k usnesení vlády č. 544

 č. 906 ze dne 7. prosince 2011 o změně Statutu Vládního výboru pro zdravotně postižené občany a příloha k usnesení vlády č. 906

č. 754 ze dne 12. října 2011 o změně Statutu Vládního výboru pro zdravotně postižené občany a příloha k usnesení vlády č. 754

č. 568 ze dne 20. července 2011 ke Zprávě o plnění opatření Národního plánu vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2010-2014 v roce 2010 a příloha k usnesení vlády č. 568

č. 469 ze dne 14. června 2010 ke Zprávě o plnění opatření Národního plánu podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006 - 2009 v roce 2009

č. 302 ze dne 19. dubna 2010 o odvolání a jmenování zmocněnce vlády pro lidská práva a předsedy Rady vlády České republiky pro lidská práva

č. 253 ze dne 29. března 2010 k Národnímu plánu vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2010 - 2014

č. 792 ze dne 22. června 2009 ke Zprávě o plnění Národního plánu podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006 - 2009 v roce 2008

č. 273 ze dne 9. března 2009 ke Zprávě o jednotlivých koncepčních opatřeních Střednědobé koncepce státní politiky vůči občanům se zdravotním postižením realizovaných v letech 2007- 2008

č. 754 ze dne 27. června 2008 ke Zprávě o plnění opatření Národního plánu podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006 - 2009 v roce 2007

č. 292 ze dne 26. března 2008 k Návrhu usnesení vlády České republiky o změně usnesení vlády ČR ze dne 14. července 2004 č. 706 k návrhu Vládního plánu financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny

č. 111 ze dne 4. února 2008 k Návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů

č. 710 ze dne 27. června 2007 ke Zprávě o plnění opatření Národního plánu podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006 - 2009 v roce 2006

č. 41 ze dne 9. ledna 2007 o odvolání předsedy a jmenování předsedkyně poradních orgánů vlády

č. 4 ze dne 3. ledna 2007 ke Zprávě o realizaci jednotlivých koncepčních opatření Střednědobé koncepce státní politiky vůči občanům se zdravotním postižením

č. 655 ze dne 31. května 2006 k Závěrečné zprávě o splnění Národního plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením včetně zprávy o plnění opatření v roce 2005

č. 1019 ze dne 17. srpna 2005 ke zprávě Plnění Národního plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením v roce 2004

č. 1004 ze dne 17. srpna 2005 k návrhu Národního plánu podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006 - 2009

č. 706 ze dne 14. července 2004 k návrhu Vládního plánu financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny

č. 605 ze dne 16. června 2004 o Střednědobé koncepci státní politiky vůči občanům se zdravotním postižením

č. 579 ze dne 9. června 2004 ke zprávě Plnění Národního plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením v roce 2003

č. 596 ze dne 18. června 2003 ke zprávě Plnění Národního plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením v roce

č. 644 ze dne 19. června 2002 o zajištění Evropského roku osob se zdravotním postižením v České

č. 545 ze dne 29. května 2002 ke zprávě Plnění Národního plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením v roce 2001

č. 175 ze dne 20. února 2002 k Rozboru poradních a pracovních orgánů vlády

č. 1323 ze dne 10. prosince 2001 k návrhu Statutu Vládního výboru pro zdravotně postižené občany a o změně usnesení vlády z 2. prosince 1992 č. 670, změně usnesení vlády z 8. září 1993 č. 494, a změně usnesení vlády ze 17. března 1999 č. 226

č. 770 ze dne 25. července 2001 k plnění Národního plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením

č. 422 ze dne 2. května 2001 o změně usnesení vlády z 3. ledna 2001 č. 14, k Rozboru poradních a pracovních orgánů vlády a návrhu na jejich systémové řešení

č. 14 ze dne 3. ledna 2001 k Rozboru poradních a pracovních orgánů vlády a návrhu na jejich systémové řešení

č. 877 ze dne 6. září 2000 k zajištění finančních prostředků na úhradu letecké dopravy českého paralympijského týmu na XI. paralympijské hry

č. 769 ze dne 26. července 2000 k zajištění finančních prostředků na realizaci 5. mezinárodní abilympiády, která se uskuteční ve dnech 13. až 29. srpna 2000 v Praze

č. 667 ze dne 3. července 2000 o plnění Národního plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením

č. 226 ze dne 17. března 1999 o změně předsednictva Vládního výboru pro zdravotně postižené občany a změně jeho statutu

č. 510 ze dne 5. srpna 1998 o odvolání a jmenování předsedy a místopředsedů Vládního výboru pro zdravotně postižené občany

č. 423 ze dne 17. června 1998 o finančním příspěvku na částečnou úhradu nákladů 5. světové abilympiády, která se uskuteční v roce 2000 v České republice

č. 256 ze dne 14. dubna 1998 o schválení Národního plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením

č. 11 ze dne 7. ledna 1998 o odvolání a jmenování předsedy a místopředsedů Vládního výboru pro zdravotně postižené občany

č. 726 ze dne 19. listopadu 1997 o jmenování místopředsedy Vládního výboru pro zdravotně postižené občany

č. 582 ze dne 17. září 1997 k možnosti uspořádání 5. Světové abilympiády v roce 2000 v České republice

č. 413 ze dne 23. července 1996 o odvolání a jmenování člena a předsedy Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj, výkonného místopředsedy Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, člena a předsedy Rady pro nadace a předsedy Rady pro národnosti vlády České republiky a o pověření funkcí předsedy Rady pro zpravodajskou činnost

č. 115 ze dne 7. února 1996 o odvolání a jmenování místopředsedy Vládního výboru pro zdravotně postižené občany

č. 493 ze dne 8. září 1993 o schválení dokumentu „Národní plán opatření pro snížení negativních důsledků zdravotního postižení“

č. 494 ze dne 8. září 1993 o úpravě předsednictva Vládního výboru pro zdravotně postižené občany a jeho statutu

č. 670 ze dne 2. prosince 1992 o jmenování předsednictva Vládního výboru pro zdravotně postižené občany a vydání jeho nového Statutu

č. 466 ze dne 29. června 1992 o Národním plánu pomoci pro zdravotně postižené občany

č. 437 ze dne 30. října 1991 o jmenování místopředsedů Vládního výboru pro.zdravotně postižené občany a vydání jeho nového Statutu

č. 151 ze dne  8. května 1991 o zřízení Vládního výboru pro zdravotně postižené občany

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X