Aktuality Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

8. 1. 2013 16:06

Zemřel Ing. Pavel Dušek

Pan Ing. Pavel Dušek, prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR, prezident České rady sociálních služeb a dlouholetý spolupracovník Vládního výboru pro zdravotně postižené občany náhle zemřel dne 6. ledna 2013.


Ing. Pavel Dušek byl zakladatelem a předsedou Sboru zástupců organizací zdravotně postižených v letech 1991 – 2000 a zakladatelem a prvním předsedou Národní rady osob se zdravotním postižením ČR. Podílel se zásadním způsobem na vytvoření Vládního výboru pro zdravotně postižené občany a více než 10 let byl jeho místopředsedou. Až do svého úmrtí působil jako předseda Odborné skupiny Vládního výboru pro zdravotně postižené občany pro regionální rozvoj.
Svojí celoživotní prací přispěl významnou měrou k rozvoji hnutí osob se zdravotním postižením v České republice a k procesu jejich integrace do společnosti.
Čest jeho památce.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X