Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuality Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

16. 12. 2009 10:50

Mobilita pro všechny - Výzva k předkládání záměrů bezbariérových tras na rok 2011

Národní rozvojový program mobility pro všechny - podpora komplexních záměrů bezbariérových tras ve městech a obcích

Řídící výbor Národního rozvojového programu mobility pro všechny

vyhlašuje výzvu k předkládání záměrů bezbariérových tras pro rok 2011

s termínem předložení záměrů do 10. května 2010.

(Rozhoduje razítko podací pošty nebo osobní doručení do podatelny ÚV ČR).

Podrobnosti o programu viz Program mobility.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X