Aktuality Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

23. 10. 2018 12:56

Metodika řešení krizových situací osob s PAS a jejich rodin

Ministerstvo práce a sociálních věcí vypracovalo Metodiku řešení krizových situací osob s PAS a jejich rodin (v kontextu problematiky osob se zdravotním postižením).

Metodika řešení krizových situací je plněním jednoho z konkrétních opatření Podnětu k řešení situace života osob s poruchou autistického spektra a jejich rodin, který vznikl za účelem koncepčního řešení této problematiky a byl schválen usnesením vlády ČR č. 111 ze dne 8. února 2016.

Tato metodika představuje základní postupy respektující standardní dosavadní režim osoby se zdravotním postižením s přihlédnutím ke specifickým situacím konkrétního dítěte/dospělého s poruchou autistického spektra tak, aby negativní dopad náhlých změn v důsledku krize byl co nejmenší. Rovněž specifikuje základní témata prevence řešení náhlých krizí v zajištění péče v přirozeném sociálním prostředí.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X