Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuality Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

20. 7. 2006 13:20

Cyklus konferencí Bez bariér

BYDLENÍ BEZ BARIÉR
Vládní výbor pro zdravotně postižené občany byl spolupořadatelem čtvrtého ročníku mezinárodní konference z cyklu BEZ BARIÉR.
Konference se konala ve dnech 21. a 22. května 2008 se v Kongresovém centru Praha.
Záštitu nad konferencí přijali: Ing. Mirek Topolánek, předseda vlády ČR, MUDr. Džamila Stehlíková, ministryně vlády ČR a MUDr. Pavel Bém, primátor hl.m. Prahy.

Cyklus BEZ BARIÉR byl zahájen v roce 2005 konferencí DOPRAVA BEZ BARIÉR.
Druhý ročník s názvem MĚSTO BEZ BARIÉR se konal v květnu 2006.
Třetí ročník - AKTIVNĚ BEZ BARIÉR - proběhl v květnu 2007 (na téma volný čas - sport, kultura a cestování bez bariér).
Čtvrtý ročník se konal v květnu 2008 pod názvem BYDLENÍ BEZ BARIÉR.

Veškeré informace a aktuality ke konferenci budou uvedeny na stránkách
www.bez-barier.cz.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X