Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Zasedání Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

11. 11. 2022 14:30

Zasedání 7. října 2022

7. října se uskutečnilo druhé zasedání Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením (dále jen „VVOZP“) v roce 2022.

Nejdříve proběhla kontrola úkolů uložených v souvislosti s projednávanými body na minulém zasedání, které se uskutečnilo 16. června 2022.

V rámci druhého bodu VVOZP projednal a schválil změnu Jednacího řádu VVOZP z důvodu jeho souladu se Statutem VVOZP, který byl novelizován v květnu tohoto roku.

Ve třetím bodu byly diskutovány návrhy Národní rady osob se zdravotním postižením ČR (dále jen „NRZP ČR“) k růstu cen zdravotnických prostředků, k těmto návrhům budou probíhat další jednání.

Tématem čtvrtého bodu jednání byly dotace pro nestátní neziskové organizace ze strany Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen „MMR“), konkrétně jde o dotační program Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívaní staveb, na který je potřeba, aby MMR alokovalo finanční prostředky a zajistilo včasnou realizaci celého průběhu dotačního řízení.

Následně byl VVOZP seznámen s průběhem a výsledky dotačního řízení programu Podpora veřejně prospěšných aktivit spolků osob se zdravotním postižením pro rok 2022, podpořeno bylo celkem 31 spolků osob se zdravotním postižením v celkové výši 23.162.313 Kč.

V navazujícím bodu byl projednáván návrh NRZP ČR na zvýšení finančních prostředků dotačního programu Podpora veřejně prospěšných aktivit spolků osob se zdravotním postižením pro rok 2024.

Obsahem sedmého bodu bylo zajištění požadavku na bezbariérové užívání staveb v prováděcích předpisech k novému stavebnímu zákonu.

Dále zástupce organizace In IUSTITIA představil téma násilí a předsudečného násilí na lidech se zdravotním postižením, tomuto tématu se bude VVOZP dále věnovat.

Na závěr byla členkám a členům VVOZP podána informace o naplňování Národního rozvojového programu mobility pro všechny v roce 2021. V rámci tohoto programu byla podpořena realizace 21 projektů měst a obcí, které byly součástí schválených záměrů bezbariérových tras, s poskytnutými dotacemi v celkové výši 49.407.013 Kč.

 

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty