Aktuality Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

8. 7. 2019 13:22

Metodika Easy to read

Ministerstvo vnitra využilo ověřených evropských přístupů a zpracovalo metodiku Easy to read.

Cílem metodiky je představit úředníkům metody a postupy jak psát srozumitelným jazykem, který by byl lehce pochopitelný a srozumitelný pro všechny skupiny společnosti, včetně osob se zdravotním postižením. 

Metodika nabízí úředníkům veřejné správy doporučení a tipy, jak podávat složité informace jednoduchým způsobem. Obsahuje také přehledně zpracovaná pravidla, s jejichž využitím úředníci dokáží vytvořit zjednodušené a snadno čitelné texty případně i pro osoby, které jsou oslabené ve čtení a vnímání složitých informací. Souhrn zásad je přizpůsoben vytištění. Na řadě úřadů už visí na nástěnkách a úředníci se jimi inspirují v každodenní práci.

Na základě této metodiky a jejích principů byly již vytvořeny návodné postupy, jak mohou občané volit v komunálních, senátních volbách a ve volbách do Evropského parlamentu. Další návody se týkají vyřízení dvou nejzákladnější životní události, tedy vydání občanského průkazu a cestovního dokladu.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X