Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuality Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

21. 6. 2022 11:12

Výsledky I. kola výzvy Národního rozvojového programu mobility pro všechny pro rok 2023

V úterý 21. června 2022 se konalo zasedání Řídícího výboru Národního rozvojového programu mobility pro všechny.

Řídící výbor rozhodoval za účelem finálního posouzení záměrů bezbariérových tras předložených v rámci I. kola výzvy k předkládání záměrů bezbariérových tras ve městech a obcích pro rok 2023. Na základě doporučení Hodnotitelské komise rozhodl o finanční podpoře 3 záměry.

Řídící výbor se skládá ze zástupců jednotlivých rezortů zapojených do financování tohoto programu, zástupců Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením a Národní rady osob se zdravotním postižením ČR. 

Cílem výzvy je podpořit realizaci komplexních bezbariérových tras ve městech a obcích. Základními dvěma oblastmi, na které je v rámci programu přispíváno, je odstraňování bariér v budovách státních a veřejných institucí a odstraňování bariér v dopravě. Po schválení záměrů předkládají úspěšná města a obce žádosti o dotace na jednotlivé příslušné rezorty.

V tomto kole byly úspěšné záměry města Hostomice, městyse Klenčí pod Čerchovem a Plzeňského kraje.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X