Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuality Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

11. 11. 2022 14:35

Je rozhodnuto o vítězích Ceny VVOZP za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení

Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením (dále jen „VVOZP“) letos vyhlásil 29. ročník Ceny VVOZP za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení.

Cena je vyhlašována s cílem upoutat pozornost médií k tématu zdravotního postižení a jejich prostřednictvím pozitivně ovlivňovat mínění a postoje veřejnosti vůči lidem se zdravotním postižením.

Porota 29. ročníku Ceny VVOZP za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení se sešla 10. listopadu 2022, aby rozhodla o udělení cen nejlepším soutěžním příspěvkům. Díla v každé z kategorií (tisková, rozhlasová a televizní) posuzovali vždy dva porotci. Hodnoceno bylo celkem 63 přihlášených děl. Do tiskové kategorie bylo přihlášeno celkem 39 děl. Jednalo se o publikace a články jak z běžného tisku, tak i z novin a časopisů organizací osob se zdravotním postižením. V televizní kategorii bylo hodnoceno celkem 16 pořadů. Do rozhlasové kategorie bylo přihlášeno 8 pořadů.

Vyhlášení výsledků a předání cen oceněným autorkám a autorům proběhne v pátek  2. prosince 2022 v souvislosti s Mezinárodním dnem osob se zdravotním postižením. 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X