Stáže

22. 8. 2023 17:54

Odbor rovnosti žen a mužů hledá stážistky a stážisty

Odbor rovnosti žen a mužů nabízí možnost studijní stáže. Stáž je určena pro studující vysokých škol se zaměřením na genderová studia, právo, politické vědy, mezinárodní vztahy, veřejnou správu či jiné příbuzné obory, zásadní je zájem o problematiku genderové rovnosti.

Průběh stáže je možné přizpůsobit časovým možnostem stážistek a stážistů a stáž probíhá osobně v kanceláři Odboru (Rytířská 31, Praha 1) či vzdáleně dle domluvy. Stáž není finančně ohodnocena.

V případě zájmu o stáž zašlete strukturovaný životopis a krátký motivační dopis na e-mailovou adresu Mgr. Moniky Šamové (monika.samova@vlada.gov.cz). Se zájemkyněmi a zájemci bude proveden ústní pohovor. Případný nástup na stáž bude určen dle kapacit obou stran.

Nabízíme:

  • možnost nahlédnout do chodu státní správy,
  • zapojení do mladého a proaktivního kolektivu, který usiluje o rovnost žen a mužů,
  • možnost podílet se na projektech Odboru se zaměřením na implementaci vládní Strategie rovnosti žen a mužů či prevenci genderově podmíněného násilí, přípravě podkladů pro jednání orgánů státní správy,
  • účast na tvorbě právních předpisů a vládních politik,
  • možnost zapojení se do implementace mezinárodních lidskoprávních závazků a závazků plynoucích z práva EU,
  • možnost tematicky zaměřit stáž dle domluvy,
  • potvrzení o vykonané stáži a doporučení.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X