Dokumenty

22. 1. 2015 15:14

Vládní strategie pro rovnost žen a mužů

Vláda ČR dne 12. listopadu 2014 projednala a schválila Vládní strategii pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 - 2020 a dokument s názvem Zpráva o možnostech optimalizace sběru dat k hodnocení naplňování principů rovnosti žen a mužů.

Strategie je prvním rámcovým vládním dokumentem pro uplatňování politiky rovnosti žen a mužů v České republice, který definuje základní priority a cíle až do roku 2020. Naplňování strategie bude monitorováno mimo jiné za pomoci statistických ukazatelů, jejichž optimalizaci navrhuje dokument Zpráva o možnostech optimalizace sběru dat k hodnocení naplňování principů rovnosti žen a mužů.

Dne 12. listopadu 2014 vláda ČR dále schválila Zprávu o rovnosti žen a mužů v roce 2013 v České republice, která shrnuje nejdůležitější události z oblasti rovnosti žen a mužů v roce 2013 v České republice, na úrovni EU i celosvětové.

Materiál rovněž obsahuje Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů na léta 2014 a 2015.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X