Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuality

27. 4. 2021 16:10

Zmocněnkyně vlády pro lidská práva jednala se zástupci a zástupkyněmi ministerstev o naplňování nové vládní strategie

V pondělí 26. dubna 2021 se na pracovním on-line setkání sešla zmocněnkyně vlády pro lidská práva Helena Válková, předsedové a předsedkyně rezortních pracovních skupin pro rovnost žen a mužů a rezortní koordinátoři a koordinátorky rovnosti žen a mužů. Předmětem setkání bylo především nastavení podmínek na rezortech pro úspěšnou implementaci Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030.

V úvodním slovu Helena Válková zdůraznila důležitost práce rezortních pracovních skupin i rezortních koordinátorů a koordinátorek a nabídla svou pomoc za účelem účinnějšího prosazování agendy rovnosti žen a mužů na jednotlivých ministerstvech. Ředitel Odboru rovnosti žen a mužů představil Strategii rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030 a klíčové úkoly, které z ní vyplývají do konce roku 2021. Dále byly přítomným představeny některé stěžejní body vyhodnocení plnění Standardu pozice rezortních koordinátorek a koordinátorů rovnosti žen a mužů za rok 2020.

Poslední část setkání byla věnována možnostem realizace projektů, resp. přípravě výzvy na implementaci Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030 v Operačním programu Zaměstnanost plus administrovaném Ministerstvem práce a sociálních věcí. Ze zkušenosti se totiž ukazuje, že rezorty, které podobné výzvy v minulosti využily, byly při implementaci předchozí Vládní strategii pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 - 2020 i při prosazování agendy rovnosti žen a mužů úspěšnější.

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie