Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuality

20. 12. 2019 9:53

Zasedal Výbor pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života

Dne 17. 12. 2019 se na svém posledním zasedání v roce 2019 sešel Výbor pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života (dále jako „Výbor“).

V rámci zasedání se Výbor zabýval nedostupností dat o návratech žen po mateřské a rodičovské dovolené. K tématu pohovořila Alena Křížková, zástupkyně Sociologického ústavu AV ČR. Otázkou nedostupnosti dat se Výbor bude dále zabývat na svém dalším jednání, které je plánováno na konec ledna.

Výbor se dále věnoval problematice slaďování pracovního a osobního života lékařek.

V závěru zasedání Výboru byly diskutovány aktivity uplynulého roku a proběhla také diskuze nad tematickými oblastmi, kterými by se měl Výbor zabývat v roce 2020. Jako jednu z priorit si Výbor stanovil monitoring procesu transpozice Směrnice Evropského parlamentu a Rady o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie