Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuality

4. 3. 2022 10:32

Workshop k přípravě projektových žádostí v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus

Dne 2. března 2022 Odbor rovnosti žen a mužů uspořádal workshop k přípravě projektových žádostí v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus. Akce se zúčastnili jak zástupci a zástupkyně jednotlivých ministerstev, tak i některých příspěvkových organizací. Realizace projektů podpořených z Operačního programu Zaměstnanost plus je důležitým nástrojem pro zajištění naplňování opatření ze Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030.

Workshop navázal na prosincové pracovní setkání rezortních koordinátorů a koordinátorek rovnosti žen a mužů, kde byl Odborem rovnosti žen a mužů představen indikativní návod pro zpracování projektové žádosti za účelem usnadnění přípravy projektů na jednotlivých rezortech.

Na workshopu byli účastníci a účastnice nejprve zástupcem Ministerstva práce a sociálních věcí informováni o aktuálním vývoji plánované výzvy na podporu implementace Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030. Dále proběhla diskuze k aktuálnímu stavu na jednotlivých rezortech v souvislosti s podáváním projektových žádostí v rámci dané plánované výzvy. V rámci workshopu byly sdíleny nejen zkušenosti s předchozími a stávajícími projekty, ale také zaměření připravovaných projektů některých rezortů.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie