Aktuality

1. 12. 2022 22:59

Vyhlášení vítězů 16. ročníku soutěže Úřad na cestě k rovnosti

Dne 1. prosince proběhlo na Úřadu vlády ČR slavnostní vyhlášení vítězů a vítězek již 16. ročníku soutěže Úřad na cestě k rovnosti 2022. Vítěznými městy se letos staly Květnice, Starý Plzenec, Prostějov, za krajské úřady Magistrát hl. m. Prahy.

Soutěž každoročně pořádá Ministerstvo vnitra České republiky a Institut pro veřejnou správu Praha ve spolupráci s Odborem rovnosti žen a mužů Úřadu vlády České republiky. Tento rok se na pořádání konference spolupodílela také organizace Gender Studies.

Cílem 16. ročníku soutěže bylo ponechat dostatečný prostor přihlášeným úřadům pro výstižnou prezentaci svých úspěchů na poli rovných příležitostí ve vizuální podobě. Přihlášené úřady obcí, měst a krajů se v rámci soutěže prezentovali třemi fotografiemi, které měly nejlépe vystihovat téma, jak přistupují k rovným příležitostem.

Soutěž se vyhlašuje celkem ve 4 kategoriích: obce I. typu, obce II. typu, obce III. typu a krajské úřady. Soutěže se může zúčastnit jakýkoli úřad veřejné správy na obecní a krajské úrovni. Vítěznými městy se letos staly Květnice, Starý Plzenec, Prostějov, za krajské úřady Magistrát hl. m. Prahy.

„Jsem přesvědčena, že každý úřad veřejné správy by měl do své práce zahrnout téma rovnosti žen a mužů, a to nejméně ve dvou základních směrech: dovnitř vlastního úřadu, tedy směrem k zaměstnancům a zaměstnankyním, ale i navenek, tj. vzhledem k obyvatelstvu, které v daném územně správném celku žije,“ uvedla na slavnostním vyhlášení zmocněnkyně vlády pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková.

Úřady veřejné správy by měly v rámci své působnosti podporovat například vyrovnanost pracovních týmů, vytváření rovných pracovních podmínek a rovný systém odměňování pro ženy a muže, flexibilní formy práce, realizaci genderových auditů a služby podporující pečující osoby. Směrem ven by pak měly jednotlivé úřady v souvislosti s rovností žen a mužů podporovat například rovný přístup ke službám či rovný přístup k užívání veřejného prostoru.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie