Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuality

31. 8. 2022 13:01

Vyhlášení soutěže Úřad na cestě k rovnosti 2022 – prodloužení přihlášek

Institut pro veřejnou správu v součinnosti s Ministerstvem vnitra České republiky a Úřadem vlády České republiky vyhlašují 16. ročník soutěže Úřad na cestě k rovnosti na téma „Rovnost pohledem objektivu - prezentace příkladů dobré praxe v procesu fungování úřadů“.

Cílem letošního 16. ročníku soutěže je ponechat dostatečný prostor přihlášeným úřadům pro výstižnou prezentaci svých úspěchů na poli rovných příležitostí ve vizuální podobě.

Přihlášené úřady obcí, měst a krajů se mohou prezentovat třemi fotografiemi, které by měly nejlépe vystihovat téma, jak obec/ město/ kraj přistupuje k rovným příležitostem.

Zadání je pro všechny obce/města/kraje stejné:

Zašlete 3 fotografie, o kterých si myslíte,

  •  že nejlépe vystihují, co jste za poslední rok dokázali v pracovní, sociální, bezpečnostní, sportovní, kulturní oblasti;
  • co považujete za svůj úspěch, který byste rádi prezentovali;
  • co byste mohli uvést jako skvělý příklad, kterým byste mohli inspirovat
    ostatní úřady v oblasti rovných příležitostí.

Snímky doplňte krátkým doplňujícím textem o rozsahu maximálně 1 A4, opatřete názvem, adresou a kategorií obce (I., II., III. typu), jménem kraje a kontaktní osobou.

Své příspěvky můžete e-mailem zasílat do 20. října 2022.

Kontaktní osoba: JUDr. Jiřina Castorena, j.cas@institutpraha.cz, tel. 739 049 151, 224 943 326

Hodnotící komise následně vyhodnotí nejlepší fotografie přihlášených úřadů na základě zadání a udělí ocenění Úřad roku 2022 prvním třem umístěným úřadům v každé kategorii.

Slavnostní vyhlášení vítězů a předání ocenění nejlepším vybraným úřadům je předběžně plánováno na listopad letošního roku. O přesném termínu konání akce budou všechny obce informovány buď přímo nebo prostřednictvím uveřejněné pozvánky na webových stránkách.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie