Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuality

20. 6. 2023 16:38

Výbor se zabýval iniciativou za předvídatelnější kulturu jednání v Poslanecké sněmovně PČR

V úterý 20. června 2023 jednal Výbor pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích (dále jen „Výbor“) při Radě vlády pro rovnost žen a mužů. Jednalo se o první zasedání v tomto roce.

Poslankyně Marie Jílková na jednání představila iniciativu za předvídatelnější kulturu jednání v Poslanecké sněmovně PČR, kterou podepsalo více než 40 poslanců a poslankyň. Iniciativa požaduje mimo jiné větší předvídatelnost mimořádných schůzí či sudý počet týdnů v jednacím harmonogramu. Přítomné poslankyně a členky a členové Výboru se shodli, že je třeba na základě této iniciativy pracovat na zlepšení podmínek jednání a slaďování pracovního a soukromého života ve sněmovně.

Zástupkyně Ministerstva vnitra na jednání představila aktuální data zastoupení žen a mužů ve služebních úřadech v období 2020 – 2022. Ve státní službě ve sledovaném období podíl žen výrazně převyšoval v celkovém srovnání zastoupení mužů. Na vrcholných rozhodovacích pozicích však dominovali ve sledovaném období muži, a to nejvíce ve vztahu k pozici vedoucích zastupitelských úřadů.

V souvislosti s nadcházejícími volbami do Evropského parlamentu přijal Výbor usnesení, ve kterém doporučil politickým stranám a hnutím dbát při sestavování kandidátních listin na vyvážené zastoupení žen a mužů.

Výbor byl také informován o aktuálním vývoji a plánu transpozice Směrnicí Evropského parlamentu a Rady o zlepšení genderové vyváženosti mezi členy orgánů kotovaných společností a o souvisejících opatřeních.

Výbor je poradním orgánem Rady vlády pro rovnost žen a mužů. Je složen ze zástupců a zástupkyň odborné veřejnosti, politických stran a hnutí, byznysu, odborů a nestátních neziskových organizací. Bližší informace o Výboru naleznete zde: /cz/%20-121939/

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie